OPEN SPREEKUUR VVD FRACTIE

Maandelijks op de maandagavond, voorafgaand aan de Raadsvergadering, gaan Judith Tesser, Alex Appel en Hans Bonnier in gesprek met de inwoners van Nuenen c.a. tijdens het ‘Open Spreekuur’.

Wilt u ook in gesprek met de fractie op die maandagavond of op een andere dag dan kunt u een afspraak maken met éen van onze fractie leden.

De woordvoerders voor de VVD Nuenen per portefeuille m.i.v. 1 november 2019.

Commissie Samenleving: Hans Bonnier en Hubert Beeren  /  

Commissie Ruimte: Alex Appel en Peter van Leeuwen  / 

Commissie AZ: Judith Tesser en Peter Uipkes

Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis.

Voor data zie de informatie bij aktiviteiten.