Emmastraat

Emmastraat – spelen en bewegen – burgerparticipatie – right to challenge

(raadsvergadering 31 oktober 2019 video verslag LON))

De VVD fractie stemde in met de bouw van seniorenwoningen aan de Emmastraat.

Het huidige gebruik van de locatie door de jeugd kan ondervangen worden door een tijdelijke lokatie in/bij de kloostertuin totdat de definitief beoogde lokatie bij sportpark de Lissevoort gereed is.

De VVD fractie steunde hiervoor een motie die door CDA en W70 werd ingediend.De raad heeft in een aanvullend amendement opdracht gegeven om Right 2 Challenge toe te passen voor realisatie op de lokatie Lissevoort. Naast de lokatie Lissevoort zijn er echter ook kleinschaliger mogelijkheden in de buurt. 

Hoe verder ? Right 2 Challenge of burger participatie? Lokatie Lissevoort of kleinschaliger elders in de wijk?