In, naar en uit Nuenen c.a.

Mobiliteit

In en om Nuenen loopt al het gemotoriseerde verkeer vast. Oplossing is met name te vinden in samenwerking met de regio. De eerder geplande ruit, zou een goede structurele oplossing kunnen zijn.

Bereikbaarheid
Hoe houden we Nuenen bereikbaar voor de inwoners van Nuenen c.a.? Er moeten altijd tenminste twee op- en afritten vanuit en naar de N270 zijn. De Opwettenseweg nu afsluiten zonder een alternatief te bieden, is o.i. niet bespreekbaar.  Laten we dan ergens parallel aan de Opwettenseweg een veilig fietspad aanleggen.

Sluipverkeer   
We willen sluipverkeer in de wijk ontmoedigen
Welke oplossing waar het beste is? daar willen we graag tot doordachte oplossingen komen voordat we voor een onhandig fait accompli staan, zoals bij de beekstraat het geval was. 

Openbaar vervoer 
Stations moeten per openbaar vervoer vanuit en naar Nuenen c.a. goed en snel bereikbaar zijn.

Smart mobility.
De ontwikkelingen gaan snel en toch ook weer niet zo snel. De automotive campus zit om de hoek. Wat let ons om aan te haken bij passende innovatieve oplossingen? Het zou mooi zijn als we minder fijnstof en geluidsoverlast in Nuenen krijgen. Dat kan alleen al doordat we onze diesel en benzine auto’s zelf vervangen door elektrische of waterstof aangedreven auto’s (ook minder geluidsoverlast), we meer gebruik maken van de fiets – leve de elektrische fiets, w
e auto’s delen – ‘automaatje’ slaat ook in Nuenen aan.