sporthal De Hongerman

De Hongerman
(raadsvergadering 12 december 2019 video verslag LON)

Een sporthal liggend midden in Nuenen-Zuid, waar scholen en tal van inwoners van Nuenen gebruik van maken. Een sporthal met een hoge bezettingsgraad. Maar ook een sporthal die zijn tijd heeft gehad. Wettelijk is de gemeente verplicht niet meer dan een gymzaal te bouwen. Een sporthal is ook het visitekaartje van de gemeente voor de eigen en bezoekende sporters. Naast de sporthal biedt De Hongerman ruimte aan andere activiteiten, gehuisvest in Het Kwetternest en de Scarabee. 

Eind 2017 heeft de VVD een initiatiefvoorstel ingediend voor de nieuwbouw van de Hongerman op dezelfde locatie waar deze nu staat. In plaats van dat de opening eind 2019 verricht had kunnen worden  - conform planning-   wordt de eerste paal pas in het derde kwartaal van 2021 in de grond geslagen zoals in het voorstel van de wethouder staat. Of wordt het nog later? Of wordt over 10 jaar deze discussie opnieuw gevoerd, omdat er voor renovatie wordt gekozen? 40 jaar gaat de nieuwe (voorgestelde) accommodatie mee. Kosten: 8,8 miljoen euro, plus inrichtingskosten voor het terrein. Met nu een lage rente van 0,5%. Wat leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van 264.000 euro. Inderdaad heel jammer dat niet eerder aan de bouw is begonnen. Dat had beslist gescheeld in de kosten. De kosten in de bouw zijn immers enorm gestegen. 

En nu? Het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Het door het College voorgestelde ontwerp, dat rekening hield met de wensen van omwonenden en gebruikers, mondde uit in een voor alle partijen onacceptabel kostenplaatje. In een ruim jaar tijd waren deze opgelopen van ca 4 miljoen euro naar 12 miljoen euro. Dit leidde tot een tegenvoorstel voor renovatie van De Hongerman in plaats van nieuwbouw. 

De VVD fractie houdt vast aan voorkeur voor nieuwbouw. Sober en doelmatig is uitgangspunt bij de uitvoering. De VVD fractie is voor snelle actie en aanvaarding van een plan voor een eigentijdse sporthal, die op dezelfde, voor de gebruikers ideale plaats kan worden neergezet. Waarin voor alle verenigingen en andere gebruikers, die er nu zijn gehuisvest, plaats is. Een passende sporthal, geen overdreven ontwerp. Sober en doelmatig zoals de bedoeling was. Breedtesport ja, topsport nee, daar is geen noodzaak voor. Een sporthal die de belangen van de buurtbewoners respecteert, waar groene ruimte omheen is en waar voldoende parkeervoorzieningen komen, zonder dat de buurt geconfronteerd wordt met het uitzicht op een veld met blik. Met voorzieningen voor andere activiteiten. Een sociale ontmoetingsplaats, centraal gelegen in Nuenen-Zuid.