KLOOSTERTUIN

Kloostertuin Krediet ontwikkelplan

(raadsvergadering 13 februari, video verslag LON)

Het Klooster, de Kloostertuin en Kloosterpark vallen wat de VVD betreft buiten DWVVG.

(zie standpunt structuurvisie)


De VVD wil de ontwikkeling van het Kloosterpark versnellen en niet tussentijds maar juist vóóraf  worden betrokken in het proces om de kaders daarvoor te stellen. 

De VVD heeft voorgesteld om ruimte te bieden aan alle doelgroepen waarvoor nu een tekort aan woonruimte is.


Het ED 10 augustus 2012;

Nuenense politiek gaat voor woningen in Kloostertuin

NUENEN - Een nieuw park in de Kloostertuin in Nuenen is overbodig. De plek is juist ideaal om huizen te bouwen, vindt de gemeenteraad.

Een park achter Het Klooster in Nuenen was een belangrijke pijler in plannen van de gemeente om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het college van B en W had de plek op het oog als groene ontmoetingsplek en als evenemententerrein. Voor het idee is echter geen steun, werd vorige week duidelijk. Vanwege de grote behoefte stuurt de Nuenense politiek aan op de bouw van huizen.