Dorps karakter en hoogbouw

(raadsvergadering 13 februari, video verslag LON 


De visie en standpunten van de VVD fractie voor bouwen en wonen in Nuenen c.a.

De VVD wil op inbreidingsplannen in het centrum ruimte bieden aan alle doelgroepen waarvoor nu een tekort aan woonruimte is. Met behoud van het karakter van Nuenen, vrij vertaald:  met een goede balans tussen woningbouw en groene ruimte.
De VVD wil het tempo versnellen. En daarom niet wachten  op diverse scenario’s voor de ontwikkeling van een bepaald  gebied de komende 5-10 jaar; maar vooraf een kader stellen waaraan de scenario’s moeten voldoen. 


De VVD zet zich in voor behoud van het dorpse karakter van Nuenen c.a. Maar wat bedoelen we daar nu mee in relatie tot woningbouw? Denk dan bijvoorbeeld aan een mooie balans tussen woningen en openbaar groen: parken en bomen. Een groene buffer tussen de omliggende steden Eindhoven en Helmond. Geen hoogbouw. Niet in Gerwen, Nederwetten of Eeneind en niet in Nuenen.

Hoe hoog is hoogbouw? Leidraad is de visie die in 1999 is vastgesteld. Richtlijn is dat de kerktoren in het centrum boven de bebouwde omgeving uitkomt. De hoogte van de appartementen van de Luistruik is o.i. een maximaal acceptabele hoogte in dat deel van het centrum van Nuenen. 

Hoe is dat met Nuenen-Zuid? Daar zien we hoogbouw bij het Jo van Dijkhof. Met ruime afstand tot de omliggende huizen. Ook voor de Vinkenhofjes zien wij op deze wijze mogelijkheden. 

We hebben een tekort aan woningen, laten we dan daar versnellen waar we woningbouw kunnen stimuleren. Met respect voor het behoud van een goede en reële balans tussen groen en bebouwing.