en De Wereld van van Gogh

(o.a. verwoordt in raadsvergadering 13 februari 2020)

De structuurvisie is een ambitieus plan voor de ontwikkeling van het gebied waarin de relatie wordt gelegd met Van Gogh. Het plan is bedoeld voor inwoners, ondernemers en toeristen. “We koesteren het erfgoed van de leefwereld van Van Gogh en willen deze op gepaste wijze versterken en herstellen. De verblijfskwaliteit staat centraal.” * Zo staat het omschreven in het plan van de gemeente Nuenen: DWVVG  https://www.nuenen.nl/de-wereld-van-van-gogh

De VVD is voor het stimuleren van toerisme. Met de nodige kritische kanttekeningen ten aanzien van de voorgestelde reikwijdte en aanpak. In dit plan worden de groenvoorzieningen die vallen binnen het gebied van de Wereld van Van Gogh opgeknapt. Dat juichen we toe. 

De VVD wil echter het gebied beperken tot aan het Aardappeleterssteegje. Het park, het Klooster, de kloostertuin en – park, horen niet in deze structuurvisie thuis.
En de kosten voor De Wereld van Van Gogh moeten binnen de begroting vallen. 


De visie van de VVD fractie op de structuurvisie
(zoals ook verwoordt in de gemeenteraadsvergadering van 13 februari 2020):

Er wordt gesproken over verblijfskwaliteitVan wie? Van de toerist, die komt en gaat per bus, wordt gedropt bij het Vincentre maakt een mooie wandeling met medewerking van talloze vrijwilligers -en krijgt nauwelijks of geen kans om iets van het Nuenense centrum te zien, laat staan dat Nuenense ondernemers ervan profiteren. 

Dat betekent dat parkeren en verkeer ondergeschikt zijn...  Voor toeristen nemen wij aan. Die bussen moeten niet in ons centrum parkeren. Voor bezoekers die per fiets of auto zijn daarvoor is het begin- en eindpunt het Vincentre. Het is dan ook logisch dat in de buurt van het Vincentre hiertoe ruimte is. Voor Nuenense ondernemers en voor inwoners is en blijft bereikbaarheid en parkeergelegenheid van het winkelhart essentieel.  

De verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en met name groenstructuur met de insteek de historische karakteristieken van locaties zoveel mogelijk terug te brengen19 locaties telt Nuenen c.a. die Van Gogh heeft geschilderd. Welke Nuenenaar kent ze niet. Goed voor inwoners en toeristen dat er een opknapbeurt komt van groene locaties zoals het Houtrijk, de gemeentevijver - zonder nieuwe brug en hopelijk in de zomer gevuld met water. En een passende bestemming voor het Weefhuis. En dus niet langer een kostenpost voor de Gemeente. Het Vennetje krijgt een status dat het niet eerder heeft gehad en het Van Goghkerkje komt nog beter uit. Wel graag met parkeergelegenheid voor de deur voor de activiteiten die daar plaatsvinden. Belangrijk is dat het groen er verzorgd uitziet en blijft zien. Voor de toerist en voor de Nuenense inwoners. Daar hebben we in de begroting immers een aanzienlijke kostenpost voor op genomen.

Verbinding tussen verschillende plekken.Mooi om al die monumenten van NuneVille tot aan de molen via een goed begaanbare wandelroute met elkaar te verbinden. De lijn wordt doorgetrokken tot aan het park. Immers ook de Clemenskerk, en het atelier van koster Schafrath hebben een binding met Van Gogh. De winkelstraten vallen buiten dit gebied: Parkstraat en Vincent van Goghstraat. Die verbinding komt er dus vooral voor wie? Voor de toerist dus. 

En verbinding met het Klooster en de kloostertuin..Dat is raar, die heeft Van Gogh niet geschilderd, het Klooster is dan ook pas gebouwd in 1887, toen was Van Gogh al weer weg. Waarom moet het Klooster dan bij de Wereld van Van Gogh worden betrokken. Laat staan de Kloostertuin die erachter ligt! 


De VVD heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om het Klooster en de Kloostertuin uit deze structuurvisie te halen. We willen met de A1 locatie Kloostertuin aan de slag en tempo maken met woningbouw voor diverse doelgroepen, rekening houdend met groene ruimte voor spelen en bewegen voor jong en oud.

 

Het stimuleren van de beleving en het gebruik van de openbare ruimte en functies in het gebied. Het zorgen voor reuring. Lees het park? overigens ook niet geschilderd door Van Gogh. Ook het park wil de VVD uit de structuurvisie halen. Hiertoe is een amendement ingediend. Ons inziens is het park een ideale plek voor evenementen met alle horeca er omheen. Nauwelijks overlast voor omwonenden, in tegenstelling tot locaties zoals het Van Goghplein of achter het Klooster.   

Het herstel van zichtrelaties.Over gebouwen slopen wordt niets gezegd. En ook niets over de uitbreiding van het Vincentre?  

 

Al met al vraagt  de VVD zich af wie dit alles betaalt. De toerist? De ondernemer? De Provincie? Of weer de inwoners van Nuenen. De begroting van Nuenen is al krap. De enige manier voor een gemeente om meer inkomsten te genereren is de OZB. En die willen we met zijn allen niet verhogen. De VVD wil graag toelichting van de wethouder en een toezegging dat dit plan van DWVVG niet leidt tot extra kosten voor de burger. 

 

*cursief delen uit de structuurvisie