samen doorpakken


  • Wat is Right to Challenge

Bewoners (-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter of anders kan. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen). Een goede samenwerking tussen bewoners en gemeente om daarmee het uiteindelijke doel te bereiken: betrokken (bewoners-) organisaties met hart voor hun eigen leefomgeving!
Het initiatief verschuift van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen. Met dit Right to Challenge krijgen bewoners ook de middelen en de verantwoordelijkheid.
Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die tot nu toe vaak door de lokale overheid wordt uitgevoerd.
Een groot aantal Nederlandse gemeenten geeft bewoners en organisaties nu al de mogelijkheid om "uit te dagen".