Erik Becker, #16 kandidaat EP met Nuenense roots

Samenwerken binnen de EU is cruciaal

Wat geweldig dat het netwerk van VVD Nuenen mijn kandidatuur ondersteunt! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Erik Becker. Op mijn 17e, in 1992, verhuisde ik met mijn ouders, zusje en broertje naar Nuenen. Mijn ouders wonen hier nog steeds met veel plezier en zijn beiden actief in het verenigingsleven. Mijn vader is betrokken bij TPV De Lissevoort en mijn moeder bij Vincentre.

Nuenen is een hechte gemeenschap. Al toen we hier kwamen wonen, hing de aansluiting bij de gemeente Eindhoven als een zwaard van Damocles boven het dorp. Gelukkig is dat nog steeds niet gebeurd! Het is belangrijk voor een gemeenschap om haar identiteit te behouden en dat terug te zien in het bestuur. Zo zie ik dat ook voor Europa. Als VVD'er ben ik vóór een sterk Europa, met soevereine lidstaten. Door de diversiteit aan culturen zullen er in Europa altijd verschillen in belangen en meningen blijven.

Juist in deze tijd is samenwerken binnen de EU echter cruciaal. We staan voor enorme uitdagingen. Poetins oorlog in Oekraïne vormt een directe bedreiging voor de EU. Klimaatverandering zorgt ook lokaal voor problemen, zoals hevige regenval of juist extreme droogte. Energieprijzen blijven hoog en onze energiebronnen komen grotendeels uit autoritaire staten buiten de EU. Drugscriminaliteit ontwricht gemeenschappen in Noord-Brabant – politici worden bedreigd, afval wordt gedumpt en het aantal explosies stijgt dramatisch.

Alleen door eensgezinde samenwerking in de EU kunnen we deze problemen het hoofd bieden. Alleen door Oekraïne met wapens te blijven steunen, kunnen we Poetins agressie buiten de deur houden. Alleen door mensensmokkel te bestrijden en te investeren in regionale opvang kunnen we de asielstroom naar Nederland verminderen. Alleen door ondernemers te ondersteunen in de energietransitie, kunnen we ze hier houden en onze welvaart beschermen.

Een sterk Europa dat Nederland veilig houdt en onze welvaart beschermt. Dat is wat nu nodig is. Maar zo'n Europa komt er niet vanzelf. Na mijn studie aan de TU in Eindhoven ben ik in Parijs gaan studeren en heb daarna een periode in Frankrijk, Duitsland en Italië gewerkt. In mijn internationale loopbaan van 23 jaar heb ik leren samenwerken met andere Europeanen. Met oog voor culturele verschillen heb ik een stijlflexibiliteit ontwikkeld en mooie deals gesloten.

Met die ervaring ga ik vanaf dag één voor mijn kiezers aan de slag in Brussel, om te werken aan een sterk Europa dat werkt voor Nederland. Er staat veel op het spel.

Er is maar één veilige keuze. Kies VVD.