Alex Appel nieuwe fractie voorzitter VVD Nuenen

VVD Nuenen heeft nieuwe fractievoorzitter

Alex Appel is met ingang van 5 februari fractievoorzitter van de VVD Nuenen c.a.. De overdracht gebeurt conform plan mid-term, maar is eén maand vervroegd waardoor dit samenvalt met de komst van mevrouw Van Toorenburg als interim burgemeester. 

Appel was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en kwam in maart 2022 voor het eerst in de  gemeenteraad. Appel: “We hebben toentertijd heel bewust besloten om eerst ruimte te geven te wennen aan het raadslidmaatschap. Judith was bereid om de rol van fractievoorzitter langer op zich te nemen. Judith heeft zich binnen de raad vooral opgesteld als verbinder. De invoering van het BOB-model, waardoor plannen tijdens de beeldvormende vergaderingen in een vroeg stadium kunnen worden gedeeld, zijn zeker aan haar inzet te danken.”

De wisseling van fractievoorzitterschap zal geen gevolgen hebben voor de samenstelling van de fractie en steunfractie, noch op de politieke koers van de fractie.