Aandacht voor goed waterbeheer is keihard nodigElke druppel telt

We willen allemaal dat de kwaliteit van ons oppervlaktewater vanzelfsprekend goed is. Maar alles verandert: het klimaat, de bebouwde omgeving, de ruimte om ons heen. Daarvoor is nodig dat wij meedenken, samenwerken en onze stem laten horen. Zodat wij nu en in de toekomst op ons water kunnen vertrouwen. 

We willen allemaal dat er meer woningen komen. Maar zonder een goed waterbeheer is dat niet mogelijk. Daarom is een sterk VVD geluid in het waterschap van belang. Zodat we prettig kunnen blijven wonen in een leefbare omgeving. 

Om dat te realiseren stel ik mij kandidaat voor het waterschap De Dommel. 

Goed water beheer is keihard nodig.