Samenwerken aan een open bestuurscultuur

Hebt u ook het gevoel dat er niet naar u wordt geluisterd?
Dat insprekers niet serieus worden genomen, dat zelfs raadsbesluiten onbegrijpelijk zijn?

Hoe anders is dat in gemeentes waar men begint met beeldvormende bijeenkomst, waar naast ambtenaren betrokken inwoners en experts elk hun visie delen over een onderwerp. Op basis hiervan kan richting van het beleid worden bepaald en komt besluitvorming tot stand. Bottom-up, recht doend aan iedereen die betrokken is.
Daartoe is samenwerking nodig met én burgers én ambtenaren én college én raad. Verregaande participatie dus. Dit vraagt om een open bestuurscultuur en begrip. Door iedereen eerder in het beleidsproces te betrekken, is de kans op raadsbrede steun groter.
De VVD zet zich hier volledig voor in, zodat we na de verkiezingen van start kunnen gaan met dit zogenaamde BOB model (Beeldvorming Oordeel Besluit). Dit betekent een omwenteling van een werkwijze die de gemeente Nuenen al jaren hanteert. Elke cultuurverandering kost tijd. Daar wil de VVD zich voor inzetten.
Zo’n open bestuurscultuur past bij een dorpse mentaliteit, en dus bij ons Nuenen.