Dilemma Eeneind West

Dilemma Eeneind-West

Vorige week schreef W70 een pleidooi voor woningbouw op Eeneind-West. Interessant en een stapje in de goede richting, maar niet genoeg. Immers, door de milieucirkels rondom een aantal bedrijven op industrieterrein De Spaarpot in Geldrop-Mierlo, kan op een groot deel van de gronden van Nuenen nu wettelijk geen woningbouw plaatsvinden. De woningen die gebouwd zouden kunnen worden, zouden grotendeels gebouwd kunnen worden op de zogenaamde Adriaansgronden. Dit zijn gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente, maar via een juridische constructie, in eigendom van de Ontwikkelcombinatie zijn. Het gevolg van nu starten met woningbouw, zou betekenen dat een groot deel van de gemeentelijke gronden niet meer te ontwikkelen is en dus miljoenen afgeschreven zouden moeten worden. Dat zou betekenen dat de gemeente direct in de financiële problemen zou komen en dat kunnen we ons, als verantwoordelijke partij binnen gemeenteraad van Nuenen, natuurlijk niet permitteren.


Samenwerking regio

Wat dan wel? In de media laten zowel de inwoners, bestuurders als gemeenteraadsleden van Geldrop-Mierlo zich horen, dat ze de geplande distributiecentra niet willen. Ook bestuurders binnen het SGE schreeuwen om het hardst dat ze geen distributiecentra in Nuenen willen. Nou, smeed het ijzer als het heet is; laat iedereen meewerken aan een oplossing voor dit probleem. Samen, met de gemeente Geldrop-Mierlo en SGE, is er wellicht toch nog een uitweg voor Nuenen. Een uitweg die de bouw van de distributiecentra voorkomt en de gemeente Nuenen niet in financiële ellende achterlaat.

Hoe dan? In overleg met de gemeente Geldrop-Mierlo en het SGE - en zo mogelijk de provincie - moet gekeken worden hoe bedrijven, waarop de woningbouw beperkende milieuvergunning zit, verplaatst kunnen worden. Pas dan kan er woningbouw van enige omvang worden gerealiseerd op Eeneind West. 


Woningbouw

De ontwikkeling van Eeneind-West kan niet alleen een prachtige woonwijk opleveren, maar ook winst voor alle betrokken partijen. Woningen op slechts 5 kilometer van het centrum van Eindhoven en dicht tegen het groen van het Dommelpark zullen gewild zijn. Financieel aantrekkelijker voor de Ontwikkelcombinatie dan de bouw van distributiecentra. Voor de gemeente Nuenen aantrekkelijker doordat er een betere prijs voor de grond te verwachten is. Bovendien een antwoord op de urgente woningbehoefte, wat voor de hele regio interessant is.

Bij deze een oproep aan Geldrop-Mierlo om de vervuilende industrie te verplaatsen en op de vrijgekomen kavels woningbouw of kleinschalige bedrijvigheid mogelijk te maken. Dat is ook voor Geldrop-Mierlo een win-win situatie.


Consequenties

Verplaatsen van een onderneming is niet vanzelfsprekend en kost tijd. Daarom is dit ook een plan voor de lange adem. 10, misschien wel 20 jaar kan nodig zijn om de Nuenense gronden op Eeneind- West geschikt te maken voor grootschalige woningbouw. 

Wat dan in de tussentijd? We kunnen de gronden natuurlijk blijven verpachten aan agrarische ondernemers. We kunnen ook tijdelijke woningen bouwen, waar op dit moment ook behoefte aan is. Dat kan dan nog niet op het hele gebied, maar draagt wel bij aan de oplossing van de woningnood op korte termijn en kan een inkomstenbron zijn om de rente op de doorlopende leningen te betalen.


We zijn het er allemaal over eens: we willen liever geen grote distributiecentra met talloze verkeersbewegingen. Maar we moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen voor de gemeentelijke financiën. In overleg met zowel de gemeente Geldrop-Mierlo als het SGE én de Ontwikkelcombinatie kunnen we wellicht een grote fout voorkomen en Nuenen CA een nog mooiere toekomst bieden.


VVD Nuenen CA