De Hongerman

Ik snap de ontwikkelingen rondom de Hongerman niet meer…

De door de wethouder voorgestelde renovatie van de Hongerman is in de commissievergadering afgewezen omdat dit gewoonweg wederom veel te duur was. Hem is gevraagd met een nieuw en goedkoper -functioneel- plan te komen, waarbij ook aan de toekomstige behoefte aan binnensportruimte wordt voldaan.
Het Nuenens College komt zelfs met een aanbod om bij te springen: ze betalen 1,3 miljoen euro mee aan de renovatie. Voorwaarde is de zekerheid dat een vierde zaaldeel gebouwd wordt en dat zij het eerste recht hebben op het gebruik van de sporthal. Kortom, ze “kopen” het recht op het gebruik van de sporthal en betalen ‘slechts’ één tiende van de benodigde kosten daarvoor. Lijkt me duidelijk dat dit geen goeie deal is. 

Daarbij komt nog eens het feit dat ook dit geen toekomst gerichte oplossing biedt. Immers, cijfers wijzen uit dat door de groei van Nuenen er meer behoefte bestaat aan binnensport ruimte, enerzijds om de wettelijke taak richting bewegingsonderwijs op basisscholen te vervullen, anderzijds om de groeiende binnensportverenigingen te faciliteren.

Wethouder, wat dacht u van het volgende: bouw een sobere en functionele sporthal met 3 zaaldelen in de buurt van het Nuenens College, waar ook de binnensportverenigingen in de avonduren en weekenden gebruik van kunnen maken. Op het moment dat deze gerealiseerd is, begint u met de renovatie van of goedkopere vervanging van De Hongerman. Dit laatste -blijkt uit de praktijk- moet kunnen voor nog geen 6 miljoen. Als deze nieuwbouw klaar is, kan het Nuenens College de nieuwe sporthal overdag gebruiken voor haar bewegingsonderwijs, is de gerenoveerde of nieuwe Hongerman inzetbaar voor het bewegingsonderwijs van het basis onderwijs en kunnen binnensportverenigingen hun groeiende capaciteitsbehoefte over de twee hallen in de avond uren en weekenden verdelen. Het lijkt me evident dat dit een goedkopere toekomstbestendige realistische oplossing is, en de behoefte aan een tijdelijke hal kan oplossen. 

Voor de financiën blijken ook in regionaal verband mogelijkheden te zijn. Zeker als de eventuele overcapaciteit (tot de binnensportverenigingen daadwerkelijk de verwachte groei gerealiseerd hebben) aan verenigingen buiten Nuenen verhuurd kan worden. Ook daar blijkt immers krapte op de binnensport-faciliteiten-markt.