VVD standpunt de Hongerman

Standpunt De Hongerman

 

Waarom de VVD fractie voorstelt raadsvoorstel renovatie Hongerman in te trekken en vraagt om een goed onderbouwd accommodatiebeleid.

In de raadsvergadering van 10 maart 2021 werd het voorstel van de wethouder voor de renovatie van de Hongerman besproken. Lars van Roosmalen reageerde hierop namens de VVD fractie.

In november 2017 kwam de fractie van de VVD met een voorstel voor nieuwbouw voor sporthal De Hongerman inclusief ruimte voor de activiteiten vanuit de Scarabee voor 4,2 mln euro.  

Drie en half jaar later is er bitter weinig gerealiseerd, behalve een aantal hoog noodzakelijke reparaties en vervangingen en een astronomische stijging van de benodigde kosten. Ook heeft de wethouder niet voldaan aan 2 van de 4 -door de raad gevraagde- beslispunten, zijnde:
a) het programma van eisen met een daaraan gekoppelde kostenraming. b) uitwerken van twee scenario’s, één van “pas op de winkel” en één van duurzame renovatie.
Ondertussen krijgt de gemeenteraad geheimhouding opgelegd voor wat betreft de kostenraming terwijl de wethouder door het Eindhovens Dagblad laat optekenen dat kosten voor renovatie grofweg €1650 per vierkante meter bedragen en voor nieuwbouw €2200?
Waarom is er nog geen accommodatie beleid, is de geplande ruimte wel voldoende? (de insprekers van de diverse sportverenigingen geven aan dat de geplande accommodatie onvoldoende is en op dit moment wordt veel ruimte buiten Nuenen ingehuurd). De wethouder spreekt voortdurend over 'voortschrijdend inzicht’ met als gevolg hogere kosten. Is bij de selectie van het architectenbureau de wens van een sobere en doelmatige sporthal aangegeven? En waarom nu een afschrijvings periode van 40 ipv 25 jaar?
Had de conclusie niet moeten zijn dat het college niet heeft kunnen voldoen aan de opdracht van de raad, aan twee van de vier beslispunten überhaupt nog niet heeft voldaan, het richtinggevende budget van 5,5 miljoen euro met voeten heeft getreden en zich dus bezint op een nieuw plan. 

Het is hoognodig tijd voor een plan met perspectief op wat er wel kan, de VVD denkt mee. 
Wat te denken van sporthal De Fakkel uit Losser. Een accommodatie uit de jaren 70 die echt niet meer van deze tijd was, ondanks een renovatie uit de jaren 90. En eigenlijk was deze hal ook wat te klein naar de behoefte van de gebruikers. Een nieuwe hal zou er komen, fors groter dan de bestaande hal. Met maar liefst 3 flinke zaaldelen (26mx67m = 1742m2), hetgeen slechts 225m2 kleiner is dan de door de wethouder voorgestelde variant 2 voor vervanging van de Hongerman.
Die hal in Losser staat er nu, binnen 1 jaar gerealiseerd, en uiteraard is het gebouw volledig duurzaam, gasloos zelfs en voorzien van maar liefst 576 zonnepanelen, een houten topsportvloer, camerasysteem t.b.v. sportanalyses, kantine en keuken. Niet bepaald sober en doelmatig als u het ons vraagt.
Inclusief ontwerp, sloop van de oude hal, sportmateriaal, 15 jaar onderhoud én BTW heeft deze in oktober 2020 opgeleverde hal € 6.767.799 gekost. Over recent prijspeil gesproken. Door gebruik te maken van de SPUK regeling kreeg de gemeente ook nog eens 17,5 % subsidie. Ruim 1,1 mln euro dus.
De fractie van de VVD vraagt zich af waarom dit niet in Nuenen zou kunnen.
Indien we een rekensom maken op basis van het voorbeeld uit Losser en met ruime schattingen komen we uit op een bedrag van 10,3 miljoen, dat is inclusief 15% kostenstijging, 15 jaar onderhoud, een tijdelijke voorziening en nog zonder subsidie op de bouwkosten.
Nog steeds voordeliger dan het plan van de wethouder voor renovatie van 10,9 miljoen. En aangezien het nieuwbouw betreft kan er ook keurig in 40 jaar worden afgeschreven. 

Wat onze fractie betreft is het vandaag voldoende duidelijk geworden dat het nu voorliggende plan niet het juiste is voor de gebruikers van de Hongerman, en de burgers van de gemeente. Wij dringen er dan ook op aan dat dit raadsvoorstel wordt ingetrokken, er eerst een goed onderbouwd accommodatiebeleid vastgesteld wordt en er vervolgens plannen worden gemaakt voor sobere en doelmatige nieuwbouw met een lager kostenplaatje dan de kosten van renovatie waar nu over is gesproken.