Tijd voor verandering. Tijd voor de VVD.

Belofte maakt schuld?
Lastenverlichting voor de burger was beloofd. De OZB aanslag hebt u recent ontvangen. De WOZ van huizen is gestegen en daarmee gaat gepaard de stijging van de lasten voor burgers. Mooie meevaller voor de gemeente zou u denken. En aanleiding om de OZB te verlagen Niet voor deze coalitie dus.
Er bovenop komt een aanzienlijke verhoging van de afvalheffing. We doen ons best om afval gescheiden aan te leveren en waar mogelijk ons afval te beperken. Het is alleszins redelijk dat de vervuiler betaalt en het aantal geleegde containers per huishoudens wordt afgerekend. Ons goede gedrag  niet beloond, integendeel! Ondergrondse containers ogen mooier dan containers bij elk huis. Het blijkt echter een logistieke uitdaging deze tijdig te legen. Gevolg: afval buiten de containers. Gemopper alom en een vette rekening voor de gemeente die de kosten vervolgens zonder blikken of blozen aan u doorberekent.
De rioleringskosten per huishouden zijn daarentegen verlaagd. Maar onze problemen met waterafvoer zijn er niet minder om. In menige wijk leiden steeds frequenter wordende fikse regenbuien tot zware overlast. Juist hier zou een investering op zijn plaats zijn.

Kind van de rekening
Nuenen c.a. is de dupe van jarenlang beleid met oogkleppen voor de realiteit. Bundelroutes gaan dwars door ons Nuenen, met bijkomende problemen op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling en leefbaarheid. De Smits van Oyenlaan en Europalaan zijn zo vol dat, zelfs in coronatijd, het voor inwoners een uitdaging is om de weg op te komen of over te steken. Met de uitbreiding van Nuenen-West en het voorgenomen besluit de Opwettenseweg af te sluiten, wordt deze uitdaging alleen maar groter.
De VVD heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het wachten is op ongelukken met fietsers die op de Europalaan van beide kanten komen. Creatieve oplossingen om de ontsluiting van Nuenen West te bevorderen, leiden tot overlast voor inwoners van de rest van Nuenen. Bedrijven zijn onbereikbaar, sportverenigingen maken zich terecht zorgen. 

Begint en bezint
Intussen is de beloofde speelruimte in Nuenen centrum er nog steeds niet, hebben de Sinti geen passende woonruimte, wachten we op concrete plannen voor de Emmastraat en Wederikdreef, loopt de bouw in Nuenen-West traag en zijn we overgeleverd aan verregaande bestaande afspraken met de projectontwikkelaar. Is er geen zicht op de ontwikkeling van  industrieterrein Eeneind-West, en worden we verrast met 150 ‘tijdelijke’ woningen van 30 m2 en een arbeidsmigrantenhotel.

Tijd voor verandering. Tijd voor de VVD.