Bouwen met Vertrouwen

200 jaar Nuenen c.a. een mooi moment om bij stil te staan er terug te blikken. Maar ook een moment om vooruit te kijken. Waar staan we als gemeente met een kleine 24.000 inwoners en waar willen we naar toe. 


Behoud van ons gezellige dorp, met zijn karakteristieke elementen. De dorpse gezelligheid, ons kent ons. We ontmoeten elkaar in en rond het park. Kennen elkaar vanuit het actieve verenigingsleven, van schoolgaande kinderen of als wijkgenoot. Ook in coronatijd zijn we er voor elkaar. We vertrouwen elkaar. 

Hoe anders is dat met ons college. Raadsleden krijgen telkens weer halve informatie voorgeschoteld.
Absoluut dieptepunt was een informatie avond over huisvesting van arbeidsmigranten, zonder melding van concrete, intern bekende plannen. Herkenbaar, als we denken aan ontsluiting Nuenen West, afspraken voor bouwprojecten en plannen zoals locatie de Mijlpaal, tijdelijke (>10 jaar) huisvesting achter Coppelmans, of de oostelijke randweg tussen Nuenen en Helmond als enig alternatief voor de bundelroutes dwars door Nuenen. Intussen zijn ruim drie jaar bezig met plannen voor sporthal de Hongerman en rijzen de kosten voor het Klooster de pan uit.  

De VVD willen werken aan een leefbare vitale samenleving. Aantrekkelijke woningen voor jong en oud, met en zonder zorg. Met speel- en beweegruimte in alle wijken. Een compact representatief winkelgebied in het centrum.
Een gemeente die er over 200 jaar nog staat. Dat kan alleen als we over onze grenzen heen kijken. Samenwerken met onze buren. Dat begint met vertrouwen in elkaar. En bouwen aan een mooie toekomst van ons Nuenen c.a.