Kavelruil Eeneind / Collse Hoeve / Veiligheid Europalaan/ Speelvoorzieningen Centrum

raadsvergadering 4 februari 2021

Initiatiefvoorstel kavelruil Eeneind 

Er zijn de laatste tijd maar weinig onderwerpen waaraan de gemeenteraad zoveel tijd en aandacht heeft besteed als aan de kavelruil op Eeneind. 
Aanvankelijk leek het alleen te gaan om het formaliseren van een “trapveldje” voor de iets oudere jeugd. Een op een afgelegen plaats, tegen het spoor aan gelegen bouwkavel, die feitelijk gebleken was onverkoopbaar te zijn, leek zich daar uitstekend voor te lenen.
Maar zo gemakkelijk was het toch niet. 
Het nieuwe speelveldje zou immers met een ander, elders in de wijk gelegen speelveldje geruild moeten worden, om de nadelige financiële gevolgen van het af waarderen van een bouwkavel tot speelveldje te kunnen compenseren.
Achtereenvolgens kwamen er in verschillende etappes aan te pas:
 1)een motie vreemd aan de orde van de dag
 2) een onderzoek van de gemeente
 3) een goed bedoelde maar ongelukkig uitgevallen bewonersenquête
 4) een initiatief raadsvoorstel
 5) en daar weer een amendement op,
 alvorens het eindelijk in de raadsvergadering van 5 februari tot definitieve besluitvorming kwam.
De VVD heeft zich naast de aangeleverde informatie ook door de wijkraad Eeneind laten informeren en sprak zich uit tegen kavelruil.
Dat betekende: twee veldjes aanhouden en afschrijven = kosten nemen, of twee veldjes aanhouden en niets doen, met het risico dat de onverkoopbaar geachte kavels ooit toch verkoopbaar zouden blijken te zijn. Wij hebben voor de laatste optie gekozen, waarbij beide veldjes in de tussentijd wel als ruimte voor spelen en bewegen wordt benut.

Na een zeer lange discussie werd de ingediende motie -met tegenstem van o.a. de VVD- aangenomen. Resultaat: een verliespost voor de gemeente van enkele tonnen en een meer dan gehalveerd speelterrein voor de kleine kinderen.  


Veiligheid Europalaan en speelvoorzieningen Nuenen centrum/Noord

Door Hans Bonnier werden de volgende vragen gesteld aan het college: Een van de speerpunten van de VVD fractie is veiligheid in algemene zin. Daartoe hoort ook verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid op de Europalaan is met name voor fietsers, maar ook voor automobilisten ver te zoeken.
Vragen:
·  Wanneer wordt het probleem Europalaan – Kapperdoesweg ter hoogte van Coppelmans opgelost? Zelfs nu tijdens Corona (minder verkeer), schoolsluiting en gedeeltelijke sluiting van Coppelmans geeft dit problemen en gevaarlijke situaties.
·  Ook elders op de Europalaan is het voor fietsers, die over willen steken soms erg moeilijk door afslaande auto’s, die op hun beurt snelle e-bikes soms niet zien aankomen. Eenrichtingverkeer voor fietsers zou al helpen. Hoe staat het college hier tegenover? en graag een toezegging over de planning om deze probleem op te lossen. 

We kregen een vraag betreffende speelvoorzieningen in Nuenen Centrum Noord. De VVD is op de hoogte, dat er momenteel een enquête loopt over spelen en bewegen. 
Vragen:
. Kan het college de raad een update geven over de status Centrum Nuenen Noord.
. Daarnaast zouden we graag weten hoe het staat met de ontwikkeling van het gebied Lissevoort, met name het voormalig midgetgolf terrein.


Collse hoeve onder monumentenzorg 

Reactie Judith Tesser over deze motie vreemd aan de orde:
Deze motie richt zich ogenschijnlijk alleen op het behoud van de Collse hoeve als monumentaal pand. En - voor de duidelijkheid - niet op het tegenhouden van plannen in welk stadium dan ook voor een locatie voor arbeidsmigranten. 
Waarom staat de Collse hoeve eigenlijk niet op de monumentenlijst. De VVD kon zich niet voorstellen dat dit niet eerder onderzocht is. Informatie leert dat zo'n 20 jaar geleden al onderzoek is gedaan naar die monumentenstatus. Die status is toentertijd afgewezen omdat er teveel aan het pand verbouwd zou zijn. Waarom zou dit nu anders zijn. Moeten we in een emotionele kramp schieten teneinde de Collse hoeve te behouden en daarmee de mogelijkheden voor de huidige eigenaar - mind you de horeca heeft al veel te verduren in deze tijd - te blokkeren. Welke plannen er ook zijn. Geef de ondernemer de ruimte en doe een beroep op de koper om dit karakteristieke pand op enige manier in stand te houden.