VVD slaakt noodkreet t.a.v de leefbaarheid van Nuenen

De VVD maakt zich al lange tijd veel zorgen over de leefbaarheid van Nuenen, op het gebied van de mobiliteit. Het verkeer staat in de ochtend- en avondspits hartstikke vast, o.a. op de verkeersaders Europalaan en Smits van Oyenlaan. Ook de N270, bekend als de Helmondweg, loopt helemaal vol. De Nuenenaar kan zijn eigen dorp niet meer uit door verkeer wat vanuit Gemert, Geldrop en Brandevoort, de kortste weg (dwars door Nuenen) zoekt naar Eindhoven, naar Ekkersrijt. Het zorgt daarnaast ook voor geluidsoverlast en teveel fijnstof in de lucht. 


Verslag: Gemma Eerdmans

De VVD trok hierover aan de bel en we praten met Judith Tesser en Hans Spijkerman. Nu is het door de coronaperiode een stuk rustiger geworden, maar dat geeft dan ook meteen de gelegenheid om juist nu, verder te kijken naar oplossingen voor dit mobiliteitsprobleem. 

Meerjarenplan op gebied van transport en mobiliteit
Regeren is vooruit zien. We hebben allemaal wel in de gaten dat, wil je met de overheid (gemeente, provincie, landelijk) iets gaan regelen, dat we jaren verder zijn voordat zoiets ook daadwerkelijk  gerealiseerd is. En de noodzaak om te zorgen dat Nuenen verkeerstechnisch ontlast wordt, is hoog.  Zoiets doe je als gemeente niet alleen. Dat regel je binnen je regio. Zo is er in opdracht van tien samenwerkende gemeentes onderzoek gedaan naar concentratie van verkeer in zogenaamde bundelroutes – mobiliteitsvisie tot 2030, met o.a. inventarisatie van knelpunten en welke maatregelen er nodig zijn om deze op te lossen. Nuenen heeft zelf in tegenstelling tot veel andere gemeentes geen rondweg om het dorp heen. Er is voor Nuenen dan ook niet zo heel veel mogelijk om niet-bestemmingsverkeer uit andere gemeentes te weren, zolang er voor dat verkeer geen aantrekkelijke alternatieven liggen. Toekomstplannen voor 2030-2040 van de regio zijn opgenomen in de MIRT, de Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport. We zien dat Nuenen daarin op het gebied van mobiliteit vrijwel niet is meegenomen.

Toekomstplannen voor de regio
Hoe zien die toekomstplannen voor onze regio eruit? De ambitie is uitgesproken om 62.000 woningen te bouwen en 70.000 nieuwe arbeidsplaatsen te gaan creëren. Rondom het station in Eindhoven komen 20.000 woningen. ‘Dat heeft onmiddellijke invloed op je infrastructuur en er wordt meteen gekeken naar de Kennedylaan en Ekkersrijt. Dat gaan verkeersknooppunten worden die men zal moeten gaan aanpakken. Daar gaat veel geld naartoe.’ Ook komen er woningen richting Veldhoven, maar daar is de verkeerssituatie een aantal jaar geleden goed aangepakt. In het stationsgebied van Helmond komen 10.000 woningen en er komen er ook 1000 hier in Nuenen. ‘Herstructurering van de Kennedylaan heeft voor Nuenen geen zin, want een groot deel van het verkeer wat daar komt is dan allang dwars door Nuenen heen gegaan. Onze hoop was dat de grote rondweg rondom Eindhoven op den duur toch gesloten zou gaan worden.’ En dan hebben we het hier over de ruit, in enigerlei vorm.

Nuenen lijkt met lege handen te staan
‘Onze Wethouder, Caroline van Brakel, ambtenaren, de VVD en andere politieke partijen hebben er vanuit Nuenen alles aan gedaan om de Noord-Oost route in de plannen van de regio op te laten nemen.’ Waar die dan precies zou gaan lopen, dat is iets waar je met elkaar nog uitgebreid over in gesprek kan gaan. Belangrijk voor nu was, dat die route in ieder geval in de toekomstplannen zou worden opgenomen. ‘Maar tot onze stomme verbazing zien we dat de zogenaamde Oost tangent, die voor Nuenen juist niet wenselijk is, wel in de studies is opgenomen en de Noord-Oostelijke route er helemaal niet in staat. Het gevolg is dat onze drie verkeersaders in Nuenen overbelast zullen blijven. En als wij nu niets doen, niet van ons laten horen, blijft dat zo tot in lengte van jaren!’ Zoals het er nu uitziet, is Nuenen geen prioriteit voor de regio.

Wat kan er nog?
Op 22 januari a.s. staat de MIRT op de agenda bij de Provinciale Staten. Als de toekomstplannen die daarin staan worden goedgekeurd, heeft Nuenen het nakijken. Dan blijven we met geluidsoverlast zitten, met het teveel aan fijnstof en kunnen wij alleen lokaal maatregelen nemen. Wij moeten samen van ons laten horen! Het zou mooi zijn om dat met velen te doen. Maak je je ook grote zorgen over de leefbaarheid van Nuenen en wil je je stem laten horen, meld je dan aan!

Bij Nuenen Groen, die onafhankelijk “regie” heeft namens diverse belangengroepen:   

Nuenen Groen | Belangenvereniging

of

Rechtstreeks als inspreker bij de griffier van de provincie:  statengriffie@brabant.nl of tel. 073-681 2278.

 (Namens de VVD Nuenen zal Alex Appel inspreken)