Raadsvergadering 9 juli 2020

raadsvergadering 9 juli 2020

Reactie VVD op Jaarrekening

In het accountantsverslag zien we dat de netto schuldenquote van Nuenen op 142% staat, tegenover het landelijk gemiddelde 56,3%. Dit wordt beoordeeld als 'meest risicovol'. Streven van het College is om deze ratio terug te brengen naar 88% in 2020 lezen we. Deze 88% is overigens nog steeds hoog. 

De ratio grondexploitatie staat in Nuenen op 137%, het landelijk gemiddelde ligt op 14,8%. Daar waar een neutraal risico tussen de 20-35% ligt. Intentie van het College is om deze ratio in 2020 terug te brengen naar 74% lezen we, wat nog hoog is.

Het antwoord op de vraag van de VVD fractie aan de wethouder wat het College van plan was om hieraan te doen was: bouwen, bouwen, en bouwen. Aan het risico op schommelingen in grondprijzen, rentestand, bouwactiviteiten die onder druk staan, PFAS, coronacrisis heeft de wethouder geen boodschap.