Standpunt VVD ten aanzien van het Klooster 2020

raadsvergadering 9 juli 2020

Standpunt VVD ten aanzien van het Klooster 2020

“van Verzamelgebouw naar sociaal-cultureel knooppunt 

Gaat het nu dan toch echt gebeuren. Of is dit “a dream too good to become true”.

We zien ambitieuze plannen, spraakmakende plannen, en ook betaalbare plannen, aldus de Wethouder. Uitgangspunt: de wensen van de huidige gebruikers. Uitgewerkt in samenwerking met een gerenommeerd Haags architectenbureau (Braaksma & Roos), bekend van o.a. de geslaagde metamorfose van de de LocHal in Tilburg. Sterk in het koesteren van het ‘dna van een gebouw’, in ons geval een nonnenklooster. Tot op de euro nauwkeurig krijgen we het financiële plaatje voorgeschoteld. Als we nu akkoord gaan met de 9 beslispunten – ik citeer - “wordt het saldo in de meerjaren raming ook pas vanaf 2023 negatief beïnvloed”.

Als de VVD kijkt naar dit plan, dan verandert dit sociaal-culturele knooppunt in een knoop in de maag. En de open ruimte in het Klooster, in een groot gat in onze financiën. Als wij ja zeggen tegen dit plan, zeggen we ja tegen een plan dat ons financieel de kop gaat kosten. En daar zijn wij als raad (mede) verantwoordelijk voor.

Ook de VVD ziet graag representatieve passende accommodatie voor de vele activiteiten van onze bewoners, ook wij waarderen cultuur. En wij erkennen dat de staat van onderhoud van het Klooster beroerd is. Hoe mooi zou het zijn als we ja kunnen zeggen tegen dit fantastische plaatje. En waarom dan toch niet?

Het kan niet! Niet voor dit geld. En het kan NU zeker niet. Op de agenda staat ook de behandeling van de jaarrekening. In het accountantsrapport staat klip en klaar dat onze schuldenquote torenhoog is, landelijk 56%, in Nuenen 142%. Bijna drie keer zo hoog. Dan hebben we het nog over een economisch goed jaar 2019. Toen was er nog geen coronacrisis. Geen 1,5 meter economie met een dreun voor alle verenigingsactiviteiten.

Brabantse Burgemeesters trekken aan de bel, kleinere gemeenten redden het financieel niet. Verwachting is dat rijksbijdragen voor kleine gemeentes naar beneden gaan. Intussen is er geen plan dat niet ruim over de begroting gaat. Bouwkosten stijgen. De kosten van de gezondheidszorg stijgen exponentieel. Gemeentes snijden in de kosten, bezuinigen op de bibliotheek (kost ons by the way nu 4 ton per jaar exclusief huur, andere gemeentes doen het zelfs met 10% van dit bedrag)

Maar Nuenen ... gaat dwers tegen de stroom in. De gemeente gaat conform plan zeg 10 miljoen euro uitgeven aan één gebouw. Huidige huurders mogen blijven, zonder verhoging van de huurkosten, en gratis koffie. Wie gelooft er in sprookjes? U? De coalitie? De wethouder financiën?

Wat dan wel. Pas op de plaats. Zeker nu. Verenigingen laten zitten waar ze nu zitten. Hoogst noodzakelijke reparaties uitvoeren. Geen investeringen in een theater. Gebruik voorlopig d’n Heuvel in Gerwen maar voor toneelvoorstellingen. Geen kosten maken die nu niet nodig zijn. Inventariseer wat we echt nodig hebben aan accommodatie, dat is anders dan een optelsom van wensen. Nu geen onverantwoorde investeringen. Geen 10 miljoen euro in een bodemloze put. 

De VVD verzoekt u allen uw verantwoordelijkheid als college en als raad te nemen. Wees wijs. Stel de beslissing uit. Samen met u wil de VVD graag uitwerken wat we ons hoe -en wanneer- wel kunnen veroorloven, zonder dat we -bij wijze van spreken- failliet gaan, de OZB naar het maximum laten gaan en vervolgens onze hand moeten ophouden in Den Bosch of Den Haag.

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/groen-licht-voor-verbouwing-klooster-nuenen~ae099b7e/