Update VVD Nuenen c.a.

Update VVD Nuenen c.a. 

Samen werken aan een gezonde financiële positie

Deze week staat de jaarrekening 2019 van de gemeente op de raadsagenda. 2019 was economisch gezien een goed jaar. Hoe staat Nuenen er nu voor? In het accountantsverslag wordt onze financiële positie geanalyseerd. Conclusie: ronduit zorgelijk. Daar waar andere gemeentes groei laten zien, is onze financiële positie er ten opzichte van 2018 zelfs op achteruit gegaan. Het is niet reëel te verwachten dat deze in 2020 verbetert. 


Samen wijs
Moet de gemeente dan toch nu miljoenen euro’s investeren in de realisatie van de plannen voor het Klooster en De Hongerman?  Wie gaat dat betalen? Uiteindelijk u!
De VVD wil graag tegemoet komen aan de wensen van verenigingen waar onze inwoners lid van zijn en hun passende representatieve accommodatie bieden en tegelijkertijd bouwen aan een toekomstbestendig Nuenen. Dat doen we door met gezond verstand naar ons huishoudboekje te kijken. En durven te accepteren dat onze dromen alleen gerealiseerd kunnen worden als er tegenover uitgaven andere inkomsten staan en dus privatisering bespreekbaar wordt.


Gezond Nuenen. Samen doen. Samen verder.
www.nuenen.vvd.nl


VVD Fractie
Hans Bonnier, Hans Spijkerman, Judith Tesser