Visie VVD op kader nota

gemeenteraadsvergadering 23 mei 2020 besprekinmg Kader nota, voorzitter VVD fractie, Judith Tesser:

 Voorzichtig ontworstelen ons uit de greep van het coronavirus. Met als gevolg een crisis met een mega impact op onze samenleving. Privé en zakelijk. Niet alleen hier in Nuenen. Het hakt er emotioneel flink in als je je dierbaren alleen virtueel of op afstand mag zien. Als je je leed niet kunt delen. Als iemand zakelijk ten onder gaat. Je geen werk meer hebt. De bank je niet langer steunt. Als een naaste overlijdt. Als je er niet echt voor je hen kunt zijn. Wat doet dit met ons? Wat betekent dit voor de Nuenense samenleving. Wat betekent dit voor de politiek, en wat kunnen wij daaraan doen als gemeenteraad? 

Nuenen werd altijd al gekenmerkt door een grote saamhorigheid. Normaal gesproken vooral zichtbaar in het verenigingsleven, nu helpen we elkaar indien nodig, bijna vanzelfsprekend. Die saamhorigheid moeten we zien vast te houden.
Op een zaterdagochtend de eerste week van maart waren we als gemeenteraad met zijn allen bijeen in de commissiekamer, nog net voor de coronacrisis dus. Net als vorig jaar hebben we  toen de kadernota in grote lijnen opgesteld. De tijd heeft ons ingehaald. De wereld hier en om ons heen is veranderd. 

Hoe gaan wij nu verder? Samen dus. De VVD Nuenen wil samen bouwen aan een gezond Nuenen c.a. Ons inzetten voor die dingen die er voor Nuenenaren toe blijven doen. Een aantrekkelijk centrum, met ruimte om elkaar te ontmoeten, binnen en buiten, ook met de huidige sociale afstand van 1,5 meter. Met een prettig winkelgebied - zonder leegstand -  waar we bij onze lokale ondernemers inkopen blijven doen. Een bereikbaar centrum te voet of per fiets als het kan, en met de auto als het moet. Met veilige loop- en fietsroutes. En met gratis parkeerruimte.
Graag houden we deze schone blauwe lucht, zonder verkeerslawaai en zonder luchtvervuiling. Aantoonbaar, op basis van betrouwbare metingen zoals eerder o.a. door de VVD werd benadrukt. Geen doorgaand – niet-bestemmings- verkeer door de bebouwde kom. Maar er  -liefst ruim- omheen via de noordelijke randweg, zie onze motie van vorige week.
 

Hoe houden wij - Nuenen c.a. -  ons huishoudboekje gezond? Niet door met oogkleppen op te investeren in een niet rendabel te krijgen riant gelegen gebouw in het centrum van Nuenen met een karakteristieke historische gevel: het Klooster.
Behoud van het Klooster als gemeenschapshuis? Tegen welke prijs? Alleen al de kosten voor de Nuenense gemeenschap om het Klooster duurzaam te krijgen zijn gigantisch.
Multifunctionele gemeenschappelijke ruimtes moeten na corona - we weten nog niet hoe lang - aan andere eisen voldoen. Welke? We weten niet eens wat het huidige plan van eisen is.
De bibliotheek in het Klooster? Fantastisch als je de plaatjes ziet. Een droom of maakbare werkelijkheid?
De VVD is al lang van mening dat het Klooster geprivatiseerd zou moeten worden. Wat heeft het college eigenlijk met de motie van de VVD gedaan waarin we opriepen een exploitant voor het Klooster te zoeken die er zelf flink in investeert?
En wat te denken van het onzalige idee om een ondergrondse parkeergarage te bouwen achter het Klooster. Voor wie? Tegen welke prijs? Hoezo gratis parkeren, dat gelooft u zelf toch niet.

Laten we met elkaar andere prioriteiten stellen en samen werken aan een gezonde samenleving, aan een gezond Nuenen c.a., met vitale kernen, met een toekomstbestendige begroting – inclusief verwerking van een wellicht tegenvallende meicirculaire - en met verantwoorde duurzame doelen.  

Waar denkt de VVD aan? In zijn algemeenheid verschilt de VVD niet zoveel van standpunt met andere partijen. Er zijn nog wel losse eindjes. Bijvoorbeeld Nuenen West, wat is de status. Wat zijn de afspraken. Waar lopen we tegenaan. Een oude afspraak over afsluiting van de Opwettenseweg, een gewenste veilige fietsroute, bereikbaarheid van scholen, balans tussen wonen en groen, spelen en bewegen - met burgerparticipatie of right to challenge, als het er nu maar komt. Wat doen we met -ondergrondse- afvalinzameling, woningbouw voor verschillende doelgroepen inclusief een bejaardenhuis nieuwe stijl en ruimte voor CPO projecten zoals in Nederwetten en nu ook Gerwen. 

Durft het College met de gemeenteraad samen op te trekken en opnieuw te kijken naar besluiten die soms lang geleden genomen zijn en deze te herijken, met de kennis van nu. Is de coalitie bereid samen op te trekken, met alle partijen in het gezamenlijke belang, voor Nuenen c.a. De VVD gaat ervoor. U ook?  

  • De Kloostertuin, niet langer onderdeel van de Wereld van Van Gogh. Ja prachtig om een stuk van het park als park te behouden. Om een natuurlijke verbinding tussen het Park en de Kloostertuin te hebben. Voor wie? Voor toekomstige bewoners van de Kloostertuin. Ideale leefruimte voor jong en oud, op loopafstand van het centrum.
  • De Hongerman. Naast sporthal is dit ook een multifunctionele ruimte. De gemeenteraad heeft gekozen voor renovatie. Een interessante optie. Maar we hebben dit besloten zonder dat we een vergelijking hebben kunnen maken op basis van een plan van eisen, en uitwerking van de kosten. 
  • Jo van Dijkhof. Geen ruimte van de gemeente. Edoch. Kunnen we er toch iets aan doen?