Noordelijke randweg ??

Reactie en visie VVD Nuenen
raadsvergadering 28 mei 2020, agendapunt: studie leefbaarheid en bereikbaarheid bundelroutes Nuenen


Onze eerste reactie: al weer een onderzoek? Liggen er niet bureaulades vol met plannen? Laat die ruit - die we geen ruit mogen noemen, maar noord tangent -  maar komen. Welke oplossing er ook wordt gekozen, we moeten altijd een mooi stukje natuur inleveren. Laten we dan maar de beste oplossing kiezen en de ruit om Eindhoven afmaken. Haal de plannen uit de ijskast. En laten ze nu eens eindelijk opschieten in Eindhoven en van de verbinding A270 - naar Ekkersrijt een route maken waar je door kunt rijden in plaats van aansluiten in de file. Maak er dan ook een 80 kilometer weg van en vergeet de geluidswal niet. Maak afspraken met TNO voor incidentele tests. Hoe moeilijk kan het zijn. Waar wachten we eigenlijk nog op... We willen immers allemaal een fijne rustige, schone, gezonde en bereikbare leefomgeving. Inkopper toch? 

Kennelijk werkt het niet zo en moeten we dit bureaucratische proces door. Hoewel. Als je het voorstel leest is dit onderzoek naar een oplossing voor de lange termijn. Als we nu o.k. geven is over anderhalf jaar het onderzoek - waarbij de opdracht is een voorkeursscenario aan te geven - klaar. En als er niets tussen komt, ligt er in 2040 een verbinding die er eigenlijk al 40 jaar eerder had moeten zijn. Netto investering voor Nuenen voor dit onderzoek naar een lange termijn oplossing is € 82.500. Als we nu o.k. moeten geven om dit in gang te zetten, laten we dit dan doen. Die oost tangent is een door niemand gewenste oplossing. Maar als het om tactische redenen meegenomen moet worden in het onderzoek, dan neem hem louter in theorie maar mee. We willen waar mogelijk het proces versnellen, om tot daadwerkelijke realisatie te komen. We willen wel graag als raad vooraf weten wat er in de onderzoeksopdracht staat, zodat we niet voor ongewenste verrassingen komen te staan. In vervolg op een door de VVD samen met het CDA ingediend amendement wordt nu in het onderzoek de noord tangent (voormalige ruit) meegenomen in het onderzoek naar mogelijke oplossingen. 

Voor de zeer korte termijn willen we een andere oplossing. Hoe kunnen we de route door Nuenen voor al het niet-bestemmingsverkeer zo onaantrekkelijk mogelijk maken? Iedereen snakt naar een rustige Smits van Oyenlaan, Europalaan, en A270, zonder dat het sluipverkeer door de wijken heen gaat rijden. Wees creatief, denk out of the box, en kom samen met verkeerskundigen en betrokkenen tot een oplossing. Probeer eens wat uit. Laten we Nuenen voor de Nuenenaren leefbaar houden. Laten we een praktijkgericht onderzoek doen naar laagdrempelige - liefst structurele - oplossingen die op korte termijn realiseerbaar zijn. Welke oplossingen weten we niet, maar denk bijvoorbeeld aan de verkeerslichten voor inkomend verkeer langer op rood laten staan of doseerlichten bij de kruisingen aan de buitenzijde van Nuenen, bijvoorbeeld bij de kruising Smits van Oyenlaan / Papenvoort. De VVD heeft hiertoe samen met Groen Links een motie ingediend. De toezegging door de wethouder hier werk van te maken, maakte de motie overbodig.