Update VVD Nuenen c.a.

Update VVD Nuenen c.a. 

Hoe belangrijk is de lokale politiek in deze tijd. Een tijd waarin de gezondheid van onszelf en onze naasten centraal staat. In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Hoe groot is onze vrijheid nu. We blijven thuis, in onze eigen omgeving, met een heel beperkt kringetje mensen om ons heen. Een kring die we herwaarderen. 

Dorps karakter

We hechten aan ons dorpse karakter dat o.a. gekenmerkt wordt door een rijk verenigingsleven, goed bezochte horeca en tal van evenementen die we bezoeken. Loop je nu in de zon door het park, dan zie je gesloten terrassen. Ondernemers worden zwaar getroffen. Waar mogelijk steunen we initiatieven van restaurants die hun formule tijdelijk hebben aangepast aan de omstandigheden. Reikhalzend kijken we uit naar de tijd dat alles weer normaal wordt. Normaal, of toch een beetje anders. Minder vanzelfsprekend. 

Visie op Nuenen

Wat zal straks nog de relevantie zijn van de onderwerpen die ons voor de crisis zo bezighielden?  Accommodaties voor bijeenkomsten, een theater, een gemeenschapshuis. Voorzieningen voor toeristen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de toekomst- en omgevingsvisie waar we in Nuenen voor de crisis zo goed mee bezig waren, voor een groot deel herschreven moeten worden. 

Er moet een bredere discussie komen. De gevolgen van corona zijn immers zonder weerga en gaan alle segmenten van onze Nuenense samenleving  beheersen. Het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, wnwoners en ook de overheid moeten in het toekomstdenken participeren. Alleen samen zullen we in staat zijn om onze toekomst na corona opnieuw vorm te geven. Samen doen. Denk met ons mee. Stuur  uw reactie naar vvd-nuenen@onsbrabantnet.nl


VVD Fractie
Hans Bonnier, Hans Spijkerman, Judith Tesser


VVD Nuenen c.a.