Artikel Hans Spijkerman

Wat de impact van de coronacrisis zal zijn hangt vooral af van hoelang hij nog duurt. Dat het veel langer gaat duren dan we aanvankelijk durfden te hopen wordt ons langzamerhand wel duidelijk (gemaakt).
Maar dat het een keer afgelopen is, daar mogen we toch wel vanuit gaan.

Welke wereld treffen we dan aan?
Mondiaal, landelijk, maar ook lokaal en regionaal.
Welke grote veranderingen hebben zich dan inmiddels voltrokken en wat is de betekenis daarvan voor onze verdere toekomst?
Naar langzaam duidelijk begint te worden zullen de gevolgen groot zijn.
Een ongekende economische crisis, werkeloosheid, een maatschappij op afstand, een totaal veranderd mensbeeld, grotere verschillen tussen arm en rijk, noem maar op. 
De kranten staan er vol van. Er wordt al gesproken van de anderhalve meter maatschappij en -economie. 
Ook voor een kleine gemeente als Nuenen zal na de coronacrisis veel  anders zijn. Ook op politiek gebied. 

Wat zal straks nog de relevantie zijn van de onderwerpen die ons voor de crisis zo bezighielden?
Ik noem enkelen evidente onderwerpen zoals het aantrekkelijk maken van het centrum voor buitenlandse met name Chinese toeristen en de ombouw van Het Klooster tot een dorps (gemeenschaps)huis 3.0. ... voor maximaal 30 personen? Hetzelfde geldt voor de sporthal inclusief multi inzetbare ruimte. En hoe veranderen onze inzichten over maatschappelijke deelneming, woningbouw en ouderenbeleid. (..... gezondheidszorg, duurzaamheid, hoogbouw enz.....)
Dan heb ik het nog niet over de financieel economische gevolgen en de impact op de gemeentelijke begroting. 
Toegegeven, de overgang naar het “nieuwe normaal” zal heel geleidelijk gaan en nog lang gaan duren, zodat we best nog tijd hebben. Maar nu de contouren zich langzamerhand beginnen af te schilderen, lijkt het goed om er in breder verband binnen Nuenen c.a. alvast eens over te gaan nadenken. Want het lijkt niet onwaarschijnlijk dat toekomst- en omgevingsvisie waar we in Nuenen voor de crisis zo goed mee bezig waren, voor een groot deel herschreven moet worden. 

Als fractie van de VVD Nuenen hebben we daarover nagedacht. Maar we denken niet in de eerste plaats aan politiek die het denken aan “de wederopbouw” moet gaan oppakken.
Met partijpolitiek komen we er niet. Er moet meer een brede discussie komen; de gevolgen van corona zijn immers zonder weerga en gaan alle segmenten van onze Nuenense samenleving  beheersen. Het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, inwoners maar ook de overheid en enkele raadsleden moeten daarin in het toekomstdenken participeren.

Samen zijn we tot veel in staat en alleen gezamenlijk zullen we in staat zijn om onze toekomst na corona opnieuw vorm te geven.
We hebben ons afgevraagd hoe je zoiets aanpakt, op gang brengt, want voor je het weet komen we onbedoeld en ongewenst in hetzelfde voorheen zo vertrouwde ritme.
Heeft u een suggestie en deelt u onze analyse, laat het ons weten………
Zend een reactie naar VVD-nuenen@onsbrabantnet.nl

Met vriendelijke groet,
Hans Spijkerman