Update VVD Nuenen c.a.

Update VVD Nuenen c.a. 

Raadsvergadering 31 oktober 2019

In de editie van de Nuenense Krant van vorige week gingen wij al even in op de standpunten van de VVD.

Agendapunt woningbouwprogramma Emmastraat:

Wanneer de Emmastraat niet ontwikkeld wordt voor bouwen kost dit de Gemeente veel geld. De VVD vindt dat onverantwoord. Ruimte voor Spelen en bewegen is hard nodig
ook in Nuenen Noord en Nuenen Centrum. De aanwonenden willen hierbij betrokken worden.
Wanneer we kijken naar wat er gerealiseerd is bij de Pastoorsmast door samenspraak met de jeugd dan willen wij dat ook gerealiseerd zien voor andere wijken in Nuenen c.a.

Nieuwe samenstelling fractie VVD Nuenen
26 september jl. was de laatste raadsvergadering voor Gaby Scholder, waarbij Maarten Houben welgemeende afscheidswoorden tot Gaby richtte. Hans Bonnier volgt haar op en wordt geïnstalleerd tijdens de gemeenteraadsvergadering 31 oktober a.s.
Wij stellen Hans Bonnier verderop in deze update kort aan u voor.
M.i.v. 1 november a.s. neemt Judith Tesser het fractievoorzitterschap over van Gaby. Judith is sinds 2018 raadslid. Hans Spijkerman is de constante factor in de VVD fractie. Hans is samen met Gaby als raadslid gestart in 2014. 

U gaat vast en zeker ook van de nieuwe VVD fractie nog veel horen!

Hans Bonnie Oud voorzitter VVD Nuenen c.a.

Hans is geboren in Arnhem en woont inmiddels meer dan 40 jaar in Nuenen. Hans is recent gepensioneerd als hoogleraar cardiologie in Brussel. Hij is een van de oprichters van het huidige wel bekende Hartcentrum. Nog steeds is hij actief als adviseur bij de vrienden van het Hart en zet hij zich in voor enkele andere vak gerelateerde commissies.

Waarom zet Hans zich in voor Nuenen?

‘Nuenen is een mooi dorp met van Gogh als publiekstrekker. Nuenen heeft er echt op goed geleid te worden. De VVD Nuenen c.a. zal dit met alle beschikbare middelen trachten te verwezenlijken’.

Wij wensen Hans in de nieuwe fractie veel plezier en succes! 


VVD Fractie

pastedGraphic_2.png Nuenen c.a.