UITNODIGING Inloopspreekuur

UITNODIGING Inloopspreekuur maandag 28 oktober a.s.
VVD Nuenen c.a.

De VVD fractie neemt graag de wensen en bedenkingen van de inwoners van Nuenen c.a. mee in haar besluitvorming bij de Raadsvergadering donderdag 31 oktober a.s. Praat u met ons mee tijdens het inloop spreekuur maandag 28 oktober a.s.? De VVD stelt uw input zeer op prijs. We starten om 20.00 uur in de Villa van het gemeentehuis.

Agenda Raadsvergadering
Donderdag 31 oktober a.s. is de eerstvolgende Raadsvergadering met als belangrijkste agendapunten: Woningbouwprogramma Emmastraat; Voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie De Mijlpaal.

Woningbouwprogramma Emmastraat
Wanneer de Emmastraat niet ontwikkeld wordt voor bouwen kost dit de Gemeente veel geld. De VVD vindt dat onverantwoord. 
Tijdens de behandeling van het woningbouwprogramma Emmastraat in de commissievergadering hebben aanwonenden en betrokken bewoners ingesproken. Het is altijd weer goed te zien dat de inwoners van Nuenen de moeite nemen om hun betrokkenheid te tonen en dat zij hun wensen en bedenkingen uiten. De VVD fractie hoorde de insprekers m.n. pleiten voor ruimte om te kunnen spelen en bewegen. Die ruimte is hard nodig
ook in Nuenen Noord en Nuenen Centrum. Aan de wethouder is gevraagd proactief samen met de inwoners mee te denken aan de ontwikkeling van de openbare ruimten, maar ook om de Kloostertuin als (tijdelijke) ruimte voor spelen en bewegen te willen overwegen.

Voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie De Mijlpaal
Tijdens het vaststellen van de Structuurvisie Nuenen Zuid is besloten de huidige locatie van basisschool de Mijlpaal in te richten voor woongroep de Mijlpaal samen met het gezondheidscentrum. De plannen hiervoor zijn inmiddels vergevorderd.
Nu is het nodig de locatie klaar te maken voor haar nieuwe bewoners.
Het college vraagt een voorbereidingskrediet van € 200.000. De onderbouwing wordt nog naar de Raad gestuurd. De VVD fractie is en blijft van mening dat er in Nuenen Zuid doorgepakt moet worden. Dit is een belangrijke eerste stap!

We zijn benieuwd naar uw reactie en zien u dan ook graag tijdens ons spreekuur maandag 28 oktober a.s. of tijdens de Raadsvergadering op 31 oktober a.s.


Gaby Scholder, Hans Spijkerman, Judith Tesser


pastedGraphic.pngFractie VVD
Nuenen c.a.