UITNODIGING28 mei 2019 Liberaal Café VVD Nuenen

Als inwoners van Nuenen c.a. willen we graag goed geïnformeerd zijn.
Ook als het gaat over wonen, bestemmingsplannen, de natuur, wel/niet
bouwen in ons buitengebied, verkeer, participatie, gezond leven.

Het thema voor het komende liberaal café is de Omgevingswet en de
Omgevingsvisie die gemeenten daaraan voorafgaand moeten vaststellen.

Waarom hebben we in aanloop naar de Omgevingswet die naar verwachting
1 januari 2021 ingaat een omgevingsvisie nodig en wat betekent dat
voor ons als inwoners van Nuenen c.a.?

We willen met u in discussie gaan over dit onderwerp en over wat de
impact is van de Omgevingswet voor de inwoners van Nuenen c.a.

Datum:            dinsdag 28 mei 2019

Ontvangst:      19.30 uur met een drankje

Locatie:           Galerie Bonnard – Berg 9 in Nuenen

Het belooft een interessante avond te worden met een mix van cultuur
en politiek.

VVD leden en ook niet-leden zijn van harte welkom!

U kunt zich aanmelden bij Peter van der Harst: p.l.vanderharst@gmail.com

Graag tot dan namens fractie en bestuur VVD Nuenen