Insprekers bij Provinciale Staten t.a.v. de beoogde fusie tussen Nuenen en Eindhoven

Hieronder kunt u de teksten lezen van Gaby Scholder (fractie leider VVD Nuenen) en Peter van der Harst (voorzitter VVD Nuenen)

Inspreektekst _ Provinciale Staten 26 oktober 2018 _ VVD Nuenen

Voorzitter,

Het herindelen van gemeenten is een gevoelig onderwerp, een proces waar maar al te vaak de emotie het wint van de ratio.

De herindeling/fusie beheerst nu al sinds 2015 de sfeer in Nuenen. Een sfeer die ook de verhoudingen binnen de gemeenteraad niet ten goede komt.

De Raad van Nuenen heeft steeds gezwabberd in haar standpunt over wel of geen fusie.
Na het unanieme besluit in november 2016 dat Nuenen niet langer zelfstandig kon blijven zijn we de optie herindeling/fusie gaan onderzoeken.
In november 2017 nam een meerderheid van de Raad van Nuenen, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, een ander verdeeld besluit over zelfstandig blijven of fusie met Son en Breugel of met Eindhoven. Son en Breugel dat heeft besloten niet te willen fuseren met Nuenen en/of met Eindhoven. Eindhoven dat aangaf dat Nuenen meer dan welkom is. Daarnaast nam het college een geheel eigen standpunt in.

Dat de Provincie uiteindelijk heeft ingegrepen en de regie nam over de herindeling van Nuenen met Eindhoven is voor de VVD Nuenen begrijpelijk.
De provincie handelt nauwkeurig van start Arhi proces tot aan het herindelingsadvies dat nu bij u voorligt ter besluitvorming.

Tegenstanders van de fusie doen aan bangmakerij met verdraaide feiten over hoogbouw, windmolens, sociale onzekerheid etc. wanneer we fuseren met Eindhoven.
Opmerkelijker dat recent B&W van Nuenen kwam met een concept structuurvisie om 5-6 hoog, 15-18 meter hoog, maar niet hoger dan de bomen te willen bouwen, in Nuenen-Zuid, en geen onderzoek te doen naar zonneparken in het buitengebied en op Gulbergen maar naar windmolens.

De raad is onlangs gevraagd om, achteraf, bestemmingsplannen in Nuenen, het buitengebied en op de Gulbergen, te repareren en alsnog vast te stellen, waar in het verleden iets administratief mis is gegaan, verbouw > nieuwbouw werd en waar bijgebouwen niet conform de afgegeven bouwvergunningen zijn gebouwd.

Recent heeft de rekenkamercommissie het onderzoek ‘Kwaliteit van de ambtelijke advisering’ afgerond. Nu het gebrek aan bestuurskracht vaak als argument wordt genoemd en waarom juist Nuenen niet zelfstandig kan blijven komt het de VVD Nuenen niet logisch voor dat een medewerkers audit achterwege is gebleven.

Nieuwbouw sporthal De Hongerman, dossier het Klooster en de woonsituatie van de Sinti zijn sprekende voorbeelden dat Nuenen een kei in uitstellen is.

Nuenen heeft, ondanks de uitnodigingen, niet willen meepraten met de Provincie en Eindhoven over herindelingsontwerp.

De getoonde bereidheid van de Gemeente Eindhoven om, over de nieuw te vormen gemeente, concrete en bindende afspraken met Nuenen te willen maken, maakt dat wij er als VVD Nuenen van overtuigd zijn, dat fusie met Eindhoven per saldo een positief effect heeft voor de Nuenense samenleving.


Belangrijk daarbij is dat de naam Nuenen behouden blijft, en het daarbij behorende, in de regio, en internationaal, herkenbare erfgoed van Vincent van Gogh.

Er zijn partijen in Nuenen die willen vast houden aan wat was.
Sterker nog zij willen terug naar vroeger, Maar tijden veranderen. Stilstaan is achteruit gaan. Het is noodzakelijk om met je tijd mee te gaan.

De VVD Nuenen kijkt naar het heden en naar de toekomst. Het is een illusie dat Nuenen zelfstandig kan blijven.

De VVD Nuenen heeft voorkeur voor een fusie met de sterkste partner in de regio: Eindhoven.

Als je echt het beste wilt voor de toekomst van Nuenen c.a. dan besluit je niet op emotie, maar op basis van feiten!

Het is bekend, o.a. in de golfsport, dat de volgende slag altijd de belangrijkste is! De volgende slag is nu aan u!

Dank u wel! 
Geachte leden van provinciale staten

Mijn naam is Peter van der Harst en ik sta hier voor U als ondernemer maar vooral als bezorgde ouder.

Na voor Philips enkele jaren in het buitenland gewerkt te hebben zijn mijn vrouw en ik in het begin van de 90-er jaren in het centrum van Eindhoven neergestreken.

Met de komst van onze kinderen hebben wij bewust gekozen om in het mooie Nuenen te gaan wonen, om zo onze kinderen eenzelfde fantastische dorpsjeugd te geven welke mijn vrouw en ik gehad hebben.

Veilig op je fietsje naar school en de sportvereniging en heel stoer tot je 17e. carnaval in je eigen dorp vieren, om zomaar een paar dingen te noemen.

Wat dat betreft zouden wij graag voor onze kinderen en kleinkinderen in Nuenen alles willen houden zoals het was.

Als business innovatie consultant voor nationale en internationale MKB bedrijven krijg ik ook vaak de vraag Hoe kunnen wij ons bedrijf houden zoals het is in deze snel veranderende tijden.

Mijn antwoord is dan steevast : Dat kan, maar dan zul je ongelooflijk innovatief moeten zijn.

Wat dat betreft was ik ook erg blij, dat zonder uitzondering alle politieke partijen in Nuenen in 2016 aangaven dat zelfstandigheid voor Nuenen uiteindelijk geen optie meer is, en een bestuurlijke innovatie te onderzoeken in de vorm van een fusie of herindeling.

In die zin ben ik daarom ook nog steeds een beetje verbaasd dat ik hier nu voor u sta.

Al ruim 20 jaar verbaas ik mij namelijk over het gebrek aan bestuurlijke daadkracht in het realiseren van betaalbare starterswoningen voor onze kinderen. Dit in tegenstelling tot onze grote buren Eindhoven en met name Helmond welke met veel voortvarendheid, durf, en innovatiekracht een toch niet risicoloos project als Brandevoort succesvol uit de grond gestampt heeft.

Ik kom nog met regelmaat kinderen op de sportclub tegen welke ik 20 jaar geleden getraind en gecoacht heb, welke dolgraag in Nuenen zouden willen wonen, maar aangeven dat ze nu een huis in Brandevoort gekocht hebben omdat er in Nuenen voor hun geen of in ieder geval onvoldoende betaalbare starters woningen zijn.

Ik zie dus al jaren met lede ogen aan dat hierdoor de vitaliteit van ons dorp achteruit holt, en het terecht geroemde Nuenense verenigingsleven langzaam maar zeker vergrijst.

Wij zijn, met zijn allen, in ruim 20 jaar niet in staat gebleken hier een oplossing voor te vinden en in combinatie met toenemende verschuiving van landelijk taken naar de gemeenten lijkt het onwaarschijnlijk dat dit komende 20 jaar in Nuenen zal gaan veranderen, met alle gevolgen van dien.


Ook de verschillende goedbedoelde maar weinig transparante en democratisch vaak moeilijk controleerbare samenwerkingsverbanden hebben hier over de laatste 2 decennia weinig soelaas geboden.

Een fusie met een krachtige partner als Eindhoven, geeft weer kansen.
Dat is ook wat ik mijn klanten aangeef als het gaat over fusies en joint-ventures.

Fuseer altijd met de sterkst mogelijke partner en niet de meest comfortabele. In onze regio is dat Eindhoven.

Wat ik echter ook aangeef is dat de perfecte fusie partner niet bestaat.
Elke fusiepartner neemt zijn eigen problemen mee. Zo ook Eindhoven met al hun WMO problematieken.

In zulke gevallen adviseer ik om goed te kijken naar het probleemoplossend vermogen van de mogelijk partner Als oud inwoner van Eindhoven scoort Eindhoven hier m.i. -een ruim voldoende op en kritisch te kijken naar de kwaliteit van hun topmanagement en ook hier scoort Eindhoven hoog. Er is daar met de nieuwe burgemeester een bestuurlijk zwaargewicht met een bewezen staat van dienst binnengehaald, en niet onbelangrijk 1 met veel ervaring in het succesvol en vooral respectvol implementeren van fusie- en herindelingsprocessen.

Het gevaar van een mogelijk verlies aan identiteit van ons dorp, heb ik gecheckt bij vele vrienden en familieleden welke in hun dorp al door zo een proces zijn heen gegaan. Zonder uitzondering kijken zij hier nu met een goed gevoel op terug, omdat de grote zaken in hun dorp nu met meer voortvarendheid en daadkracht ( kunnen ) worden aangepakt, en geven zij aan dat de fusie de cohesie in hun dorp juist heeft versterkt doordat het belang en invloed van hun wijk en dorpsraden voor de echte lokale zaken veel groter is geworden.

Ik doe dan ook namens onze kinderen en hopelijk onze toekomstige kleinkinderen een klemmend en emotioneel beroep op uw rationele bevoegdheden en verantwoordelijkheden als leden van provinciale staten, om de fusie met Eindhoven zo snel als mogelijk waar te maken, zodat zij, mede door u, eenzelfde fantastische jeugd als hun ouders kunnen hebben in ons prachtige en fijne dorp. Het is inmiddels geen 1 voor, - maar al 5 over 12 in Nuenen.

Dank u wel.