Dat Nuenen zelfstandig kan blijven is een illusie

Dat Nuenen zelfstandig kan blijven is een illusie

OPINIEDe auteurs Gaby Scholder, Hans Spijkerman en Judith Tesser zijn raadslid voor de VVD Nuenen. Zij vinden het een illusie dat kleinere gemeenten zelfstandig alle taken, die via de overheid naar gemeenten zijn gekomen, alleen aan kunnen. Denk aan mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, vestigingsklimaat, integratie, jeugdzorg en zorg in het algemeen. Gemeenten schieten eenvoudigweg tekort.


Dit heeft voor Nuenen de afgelopen jaren geleid tot veel samenwerkingsverbanden binnen de regio. Van Dienst Dommelvallei met Son en Breugel en Geldrop-Mierlo tot MRE (Metropool Regio Eindhoven) met 21 gemeenten en SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) met 9 gemeenten. Ook binnen de VRBZO (VeiligheidsRegio Zuidoost-Brabant) werken we nauw samen.

In het regeerakkoord wordt aangedrongen op minder gemeenten om de slagkracht van gemeenten te verhogen. Je ziet overal in Nederland herindelingen gericht op schaalvergroting.

Wanneer je de overtuiging hebt dat je de taken niet alleen aan kunt, moet je zoeken naar een geschikte partner. Een partner die de positie van Nuenen versterkt. Wij kiezen ervoor in één keer de zaken goed te regelen en hebben daarom een voorkeur voor een fusie met de sterkste partner in de regio: Eindhoven.

Wij laten ons bij de voorgenomen fusie van Nuenen met Eindhoven vooral leiden door het beoogde resultaat voor Nuenen c.a. en zijn inwoners.

Zeker, ook ons gaat het aan het hart dat ons mooie dorp, waar we zo graag wonen, zijn zelfstandigheid gaat verliezen. Wij hebben niet om een fusie gevraagd. De naam Nuenen mag niet verdwijnen. Wij zijn trots op de naam Nuenen en het daarbij behorende internationaal herkenbare erfgoed van Vincent van Gogh.

Wij nemen het herindelingsontwerp, opgesteld door de provincie samen met Eindhoven, vrijwel één op één over. Het herindelingsontwerp komt tegemoet aan de wensen en bedenkingen die door onze inwoners zijn ingebracht. Het dorpse karakter van Nuenen blijft behouden. De lasten voor inwoners worden niet hoger na fusie met Eindhoven. Er blijft een dependance van het gemeentehuis met een loketfunctie voor paspoorten en rijbewijzen.

De verhoogde OZB voor Eindhoven is nog altijd aanzienlijk lager dan de huidige OZB van Nuenen. Eindhoven is niet van plan hoogbouw naar Nuenen te brengen of windmolens naar Gerwen. Eindhoven betekent ook Brainport, een sterke economische positie, werkgelegenheid. En ja, hoe Nuenen het sociaal domein beheert, daar kan Eindhoven nog iets van ons leren.

Wij laten ons nadrukkelijk niet leiden door de al dan niet terechte opvattingen en gevoelens over het fusieproces als zodanig, de oorzaak en aanleiding ervan. De angst voor fusie is vooral gebaseerd op emotie en verdraaide feiten. De tijd dat voor- en tegenstanders elkaar nog kunnen overtuigen is voorbij. De getoonde bereidheid van Eindhoven om over de nieuw te vormen gemeente concrete en bindende afspraken met elkaar te maken, maakt dat wij er van overtuigd zijn, dat de beoogde fusie per saldo een positief effect heeft voor de Nuenense samenleving. Wij willen constructief meewerken om te komen tot één sterke gemeente. Zelfstandig blijven is een illusie.

Bij het referendum op 10 oktober kunnen inwoners van Nuenen nog één keer hun stem uitbrengen over samenvoeging van Nuenen met Eindhoven. Wij roepen inwoners op om voor te stemmen: Stop de illusie - Stem voor fusie!