herindeling fusie


Herindeling/fusie
Waar staan we nu in het besluitvormingsproces bij de provincie Noord-Brabant inzake het vaststellen va het herindelingsadvies tot samenvoeging va de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?
Besluitvorming GS (Gedeputeerde Staten)
GS stellen een Statenvoorstel met herindelingsadvies op en na vaststelling door GS wordt dit er besluitvorming aan Provinciale Staten (PS) aangeboden.
In het Statenvoorstel, herindelingsadvies en/of bijlage wordt ingegaan op de zienswijzen die door eenieder en de gemeenteraden (Nuenen, Eindhoven en omringende gemeenten) zijn ingediend.
De planning is dat GS op 2 oktober a.s. het statenvoorstel met het herindelingsadvies vaststellen.


Nadat de stukken aan PS verzonden zijn, worden deze stukken ook openbaar gemaakt op de provinciale website https://www.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur/visie/gemeenten/nuenen 


Tijdspad:


  • 26-10-2018 vindt een inspreekmoment en themabijeenkomst plaats ;
  • 23-11-2018 ruimte reserveren voor inspreekmoment en extra themabijeenkomst (of extra inspreekmoment/bijeenkomst doorgang vindt, is aan PS en wordt besloten in de procedurevergadering van 2 november 2018).


Input voor de bijeenkomst is de Statenmededeling herindelingsontwerp (het herindelingsontwerp dat door GS op 15 mei 2018 is vastgesteld) en het Statenvoorstel met het herindelingsadvies (moet door GS worden vastgesteld op 2-10-2018).

Onze fractievoorzitter Gaby Scholder meldt zich aan om in te spreken op 26/10 en/of 23/11.
Oproep: maak uw agenda vrij om hierbij aanwezig te zijn. T.z.t. informeren wij u over plaats en tijdstip.
Wilt u zelf inspreken? Dat kan! Neemt u dan even contact op met Gaby? Tel: 06 53 37 67 04Besluitvorming PS


Besluitvorming in PS over het statenvoorstel en het herindelingsadvies is gepland op:


  • 23-11-2028
    indien er geen extra inspreekmoment en themabijeenkomst komt op 23-11-2018;
  • 8-12-2018 indien er een extra inspreekmoment en themabijeenkomst komt op 23-11-2018.


GS realiseren zich dat door de data die gepland staan voor de besluitvorming in PS het niet mogelijk is de uitslag van het referendum mee te nemen in het statenvoorstel en het herindelingsadvies. GS kunnen besluiten om nadien (dus na 10 oktober 2018) nog een aanvullende memo aan PS te sturen met een reactie op het referendum en de uitslag.OPROEP: Gaat u 26 oktober 2018 met ons mee naar de Provincie in ’s Hertogenbosch?