Oorkonde voor Johan van Bruggen


Oorkonde voor Johan van Bruggen


Het VVD Brainport Regio Lokaal Netwerk heeft voor Johan van Bruggen de oorkonde ‘VVD Lid van Verdienste’ aangevraagd. Dit voor zijn bijzondere verdiensten en zijn inzet o.a. voor de VVD Nuenen c.a. Deze oorkonde werd hem overhandigd door Peter van der Harst, voorzitter van de bestuurscommissie namens de VVD, afdeling Nuenen.


Johan van Bruggen is sinds 1997 lid van de VVD Nuenen c.a.


Gedurende meerdere  raadsperiodes is Johan een gewaardeerd burgercommissielid en een altijd kritisch lid van de steunfractie.
Johan is zeer geregeld, als een trouwe supporter, van de fractie aanwezig bij de Raadsvergaderingen.


Johan was, voor de VVD, meer dan 16 jaar met grote bevlogenheid actief bij de Waterschappen, o.a. bij Waterschap de Dommel. Samen met de fractievoorzitter hamerde hij op een weloverwogen financieel beleid.


Johan is reeds geruime tijd actief in de provincie Brabant als Voorzitter van de Kring:  ‘Zuid Oost Brabant van De Unie’ ( Chairman Trade Union: “De Union Brabant South East” ), als Bestuurslid SER Brabant en als Secretaris leergang Bedrijfskunde Eindhoven.


Ook was Johan actief bij de Kamer van Koophandel en adviseur van de Raad van Commissarissen Brainport.


Al met al een mooie staat van dienst waarvoor Johan van Bruggen de oorkonde Lid van Verdienste meer dan verdient!