Nieuwe oproep in Nuenen voor overleg met provincie over fusie

NUENEN - De beoogde oppositiepartijen in de Nuenense gemeenteraad doen een nieuwe oproep voor overleg met de provincie over de fusieplannen. Het initiatief lijkt kansloos maar is ook bedoeld als signaal.


Vier partijen in de Nuenense gemeenteraad willen met een ultieme poging bereiken dat de gemeente alsnog in overleg gaat met de provincie over het herindelingsplan dat al maanden in de maak is. De vier beoogde oppositiepartijen VVD, D66, PvdA en Combinatie dienen daarom donderdagavond een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering in Nuenen.


De provincie Noord-Brabant heeft eind januari besloten dat Nuenen met Eindhoven moet fuseren en werkt sindsdien aan een zogenoemd herindelingsontwerp. Onder druk van gemeenteraadspartijen die tegen de fusie zijn heeft het Nuenense college van B en W tot dusver halsstarrig geweigerd om met de provincie te praten over de inhoud van het herindelingsplan. Het demissionaire college wil bovendien de opvolgers niet voor de voeten lopen.


Verkwanselen


De Nuenense VVD meent dat door de opstelling van het college de belangen van Nuenen worden verkwanseld en heeft daarom het initiatief genomen voor de nieuwe oproep. Volgens fractievoorzitter Gaby Scholder zijn inwoners pas laat gaan beseffen dat de gemeente weigert te praten met de provincie. Ze denkt dat de inwoners het daar ook niet mee eens zijn.


Als het aan VVD, D66, PvdA en Combinatie ligt gaat de gemeente alsnog met het bestuur en ambtenaren van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant om tafel voor overleg over de fusie. De vier partijen hebben samen acht van de negentien zetels in de gemeenteraad en zijn de komende jaren waarschijnlijk veroordeeld tot de oppositie. W70, GroenLinks, CDA en SP (elf zetels) zijn als tegenstanders van een fusie met Eindhoven bezig met de vorming van een coalitie.


Scholder realiseert zich dat haar oproep daarom weinig kans van slagen heeft. ,,Maar het gaat ons ook om het signaal’’, zegt ze.


D66 maakt met één wethouder nog deel uit van het demissionaire college en steunt de VVD-oproep. ,,Het is jammer dat de gemeente nog niet aan de gesprekken deelneemt. We hebben dat gezegd vóór de verkiezingen en willen dat ook tegen het nieuwe college zeggen’’, aldus fractievoorzitter Bertje van Stiphout. ,,Alles wijst er op dat het belangrijk is om invloed aan te wenden door deel te nemen aan de gesprekken.’’