Provinciale Staten verkiezingen


Het regiobestuur heeft besloten Christophe van der Maat (1980) voor te dragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant. Christophe is sinds mei 2015 gedeputeerde voor de VVD met de portefeuille Mobiliteit en Samenwerking. In de afgelopen jaren heeft hij in die rol stevige resultaten voor Brabant geboekt. Met zijn enthousiasme, verbindingskracht en resultaatgerichtheid ziet het bestuur in hem de ideale kandidaat om de lijst te trekken en boegbeeld van de VVD te zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant.


 


Christophe reageerde zeer positief op de voordracht door het regiobestuur: Ik ben zeer vereerd met deze voordracht als kandidaat-lijsttrekker. Als provinciebestuurder heb ik de afgelopen jaren samen met Bert Pauli en de Statenfractie gewerkt aan de toekomst van Brabant. Veiligheid en het versterken van de Brabantse economie blijven prioriteitOok blijven we knelpunten in bijvoorbeeld de mobiliteit en de woningmarkt aanpakken. Als ik door de Brabantse VVD-leden wordt verkozen, wil ik mij als lijsttrekker samen met onze fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen, de VVD-Statenfractie en veel andere VVD’ers vol energie inzetten om in maart 2019 weer als grootste fractie uit de verkiezingen te komen. Samen maken we de toekomst van Brabant!


 


Het regiobestuur onderschrijft van harte de reactie van Christophe waarin hij aangeeft de komende periode als één team te willen optrekken.