de RUIT terug?!

OPINIESTUK ‘OP WEG NAAR EEN RUIT 2.0 ?!’ 

In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart gonst het: willen we ‘de Ruit rond Eindhoven’ weer op de politieke agenda? ‘Ja!’ zeggen de Eindhovense en Nuenense VVD.

Verkeer op de Kennedylaan en de rondweg staat steeds vaker en langer vast richting Nuenen en Helmond. De Nuenense Smits van Oyenlaan, de Europalaan en de A270/Helmondweg zijn in beide richtingen overvol.

Even terug in de tijd. In 2014 draaiden, ook in Eindhoven, de politieke verhoudingen en was een meerderheid tegen de plannen om de wegenruit rond Eindhoven te voltooien. Het plan voor de noordoost randweg sneuvelde en werd vervangen door het regionale Bereikbaarheidsakkoord. De geplande ‘quick-wins’ in 2018 zijn stukjes snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond, die nog lang geen fietsroute vormen.

‘De Ruit’ was de beste oplossing voor het toen al bestaande probleem van filedruk en luchtvervuiling. Hiervoor biedt het Bereikbaarheidsakkoord nauwelijks oplossingen. 

In Nuenen komt de leefbaarheid steeds meer onder druk. Het doorgaande verkeer splitst het dorp als het ware in delen. Voor de Nuenense VVD heeft het dus prioriteit om het doorgaande verkeer buiten de bebouwde kom te krijgen. Door alle drukte worden bedrijventerreinen, zoals op Eeneind ook slecht bereikbaar. En dat betekent voor de Nuenense VVD dat de optie randweg Nuenen Oost actueel blijft en een mogelijke verbinding ten noorden van het kanaal tussen de A58 en de N279.

Zonder maatregelen worden die files alleen maar langer en de luchtkwaliteit slechter.

Vanuit Nuenen is er veel (sluip)verkeer. We willen gezamenlijk werken aan een betere doorstroming. Dat geldt ook voor de geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit op bijvoorbeeld de A270: een gezamenlijke aanpak mogelijk met de Provincie.

Alle andere maatregelen ten spijt, het is dat oude idee van ‘die Ruit’ dat we elke dag missen….

Het is dus niet raar dat het weer gonst dat ‘die Ruit’ opnieuw op de bestuursagenda moet komen. Niet alleen in Eindhoven of Nuenen. Het is een regionaal bereikbaarheidsprobleem. Wat ons betreft wordt dat een ‘Ruit 2.0’ in een kleine of grotere vorm.

Gelukkig kunt u kiezen op 21 maart voor de partij die haar ogen wijd open heeft. Geef daarmee de VVD een plek aan de onderhandelingstafel. Dan zorgen wij dat mobiliteit hoog op de agenda komt en meteen het gesprek met de provincie gaat plaatsvinden.

Gaby Scholder, lijsttrekker VVD Nuenen, Hans Spijkerman, raadslid VVD Nuenen

Monique List, raadslid VVD Eindhoven, Tom Meylink, kandidaat-raadslid VVD Eindhoven

VVD- Voor ons Nuenen c.a.