Behoud van het karakter van Nuenen in aanloop naar een fusie of herindeling


De gemeenteraad heeft het besluit tot het onderzoeken van een fusie/herindeling met een andere gemeente eind 2016 genomen en heeft daarmee aangegeven haar zelfstandigheid op te willen geven. In november 2017 heeft de gemeenteraad een verdeeld besluit genomen om zelfstandig te blijven en op termijn te willen fuseren met Son en Breugel. Son en Breugel wil tot op de dag van vandaag zelfstandig blijven! De VVD heeft zich steeds, met respect naar haar collega’s, duidelijk uitgesproken voor een bestuurlijke fusie bij voorkeur met Eindhoven.
Gedeputeerde Staten hebben besloten dat Nuenen met Eindhoven moet fuseren. Provinciale Staten gaan, naar verwachting, dit besluit bekrachtigen of hebben dat inmiddels gedaan.


Dat betekent dat binnen ongeveer twee jaar een einde komt aan de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. De zeggenschap over alle Nuenense gemeentelijke aangelegenheden komt in handen van een nieuw te vormen gemeentebestuur, dat over vele zaken anders zal kunnen denken dan wij in Nuenen gewend zijn. Tot de bestuurlijke fusie een feit is kunnen en mogen we echter nog zelfstandig over voor Nuenen belangrijke zaken beslissen. Het is voor ons een must dat daarna aan die besluiten ook in de nieuwe fusiegemeente recht wordt gedaan. De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) in Nuenen c.a., is een landelijke partij met een lokale uitstraling, en kan en zal daarbij een belangrijke rol nemen.
Belangrijk is dat wij de zorgen, die er leven bij de inwoners van ons mooie dorp, weg kunnen nemen. Voor de VVD staat voorop dat het specifieke karakter van Nuenen en zijn kerkdorpen niet verloren mag gaan. Het dorpse karakter moet bewaard blijven! De sociale cohesie die ons dorp kenmerkt moet behouden blijven.


Bij de gesprekken die gevoerd zijn tussen Nuenen en Eindhoven op weg naar de fusie is het profiel (de wensen) van Nuenen als startpunt genomen. Zwart op wit staat: “De omgevingsvisie biedt belangrijke waarborgen om het karakter van Nuenen c.a. ook voor de toekomst te behouden. Bij herziening van bestemmingsplannen zal geen hoogbouw mogelijk gemaakt worden en blijven de groene buffers in de gemeenten Nuenen c.a. behouden. De leefbaarheid en de kernen vinden beide gemeenten heel belangrijk. Het kleinschalige en vitale dorpse karakter van de kernen van Nuenen c.a. moet behouden blijven zonder de kernen aan elkaar te bouwen.”


Het belang van Nuenen en haar kerkdorpen staat bij de VVD voorop. Wij weten wat er leeft en wat Nuenense inwoners belangrijk vinden. De VVD is lokaal sterk en consequent. Wij hebben kennis van zaken en willen binnen de VVD, van de nieuw te vormen fusiegemeente, de belangen van de Nuenense inwoners, ook in de regio, blijvend vertegenwoordigen.


Voor ons Nuenen c.a. : #SAMENDOORPAKKEN
Voor meer informatie: Gaby Scholder, Fractievoorzitter/Lijsttrekker #GR2018
Mail: gaby.scholder@onsnet.nu Tel: 06 53 37 67 04
 Ook VVD Nuenen vindt u op Facebook en twitter
Voor het laatste nieuws: www.nuenen.vvd.nl