COMPENSATIE VERPLICHT EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET


COMPENSATIE VERPLICHT EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET


De fractie van de VVD Nuenen c.a. heeft zich sinds het begin van deze raadsperiode ingezet voor de inwoners van Nuenen die tot 2015 recht hadden op een tegemoetkoming van uit de wet WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico). Deze wet is in 2015 afgeschaft en de regeling is overgegaan naar de Gemeente via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
De tegemoetkoming was tot 2015 voor inwoners met een inkomen tot 1,5 x modaal.
Voorwaarde is dat inwoners van Nuenen c.a. gedurende 3 aaneengesloten jaren hun eigen risico hebben opgemaakt. Vanaf 2016 werd de tegemoetkoming alleen toegekend aan inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum loon. Het laat zich aanzien dat veel minder mensen in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming dan voorgaande jaren.
De VVD fractie heeft het college meerdere malen gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de inkomenseis voor 2017 en volgende jaren structureel te versoepelen van 110% naar 130% van het sociaal minimum.
Maar de VVD fractie heeft het niet opgegeven en zie daar! Goed nieuws voor de inwoners van Nuenen c.a.! We hebben het eindelijk voor elkaar met een unaniem door de Raad aangenomen besluit, dat luidt:
Inwoners van Nuenen c.a., die drie opeenvolgende jaren het eigen risico hebben opgemaakt, worden gecompenseerd voor het verplicht eigen risico. Inwoners met een inkomensgrens t/m 110% ontvangen € 385,- en inwoners met een inkomensgrens van 111% t/m 130% van het sociaal minimum ontvangen structureel € 300,- voor 2017 en volgende jaren.


U kunt de nieuwe tegemoetkoming (111% - 130%) aanvragen bij de Gemeente Nuenen via de website! Inwoners van Nuenen c.a. die in 2016 een tegemoetkoming hebben gekregen ontvangen automatisch een nieuw aanvraagformulier voor 2017.


Samen Doorpakken!