artikel ED 4 december 2017

VVD Nuenen: haast met nieuwbouw Hongerman NUENEN - Uit vrees dat de gemeente Nuenen op korte termijn de mogelijkheid verliest om zelfstandig te beslissen over de bouw van een nieuwe sporthal, heeft de VVD het initiatief genomen om nog deze maand een knoop door te hakken. Als het aan de Nuenense oppositiepartij ligt, beslist de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering over nieuwbouw zodat de voorbereidingen in januari kunnen beginnen en het werk binnen twee jaar kan zijn afgerond. Mark Wijdeven 04-12-17, 08:39


Het Nuenense college van B en W heeft op basis van onderzoek eerder besloten dat er in Nuenen-Zuid een nieuwe sportaccommodatie moet komen omdat renovatie van sporthal De Hongerman op termijn duurder is. Wethouder Joep Pernot (Vastgoed, Sport) wilde eerst onderzoek laten doen naar een goede plek voor de nieuwe sporthal en een berekening laten maken van de exacte kosten.

De VVD is bang dat het project ernstig vertraging oploopt als de provincie besluit om Nuenen te dwingen tot een fusie. Als de provincie op de ingeslagen weg doorgaat, bestaat de kans dat tegoeden van de gemeente worden bevroren en Nuenen van de provincie toestemming moet krijgen om een sporthal te bouwen. ,,We moeten nu gas geven om onze kroonjuwelen veilig te stellen. De sporthal is er één van’’, aldus fractievoorzitter Gaby Scholder.

Volgens het VVD-voorstel komt de nieuwe accommodatie op het terrein grenzend aan De Hongerman. In de nieuwbouw is ook plek voor wijkcentrum Scarabee. Op basis van het onderzoek dat al is gedaan wil de VVD er 4,2 miljoen euro voor uittrekken.

Woningbouwcorporatie Helpt Elkander is nu nog eigenaar én exploitant van sporthal De Hongerman maar het gebouw wordt op 1 januari 2018 overgedragen aan de gemeente. 

Compenseren

De VVD wil het beheer overdragen aan een nieuwe stichting waarin de gebruikers zijn vertegenwoordigd. De stichting krijgt subsidie om verliezen in de exploitatie te compenseren en zou zelfs eigenaar kunnen worden van de sporthal, aldus het voorstel.

Wethouder Pernot is enthousiast over het initiatief. ,,De VVD wil met zevenmijlslaarzen stappen zetten. Ik kan daar alleen maar blij mee zijn. De vrees dat we door een gedwongen herindeling onder verscherpt toezicht van de provincie komen, is zeer gegrond.’’

De VVD-fractie wil op 14 december een beslissing forceren in de gemeenteraad. Pogingen om steun te vergaren moeten nog beginnen.