Gemeenteraad Nuenen beslist over bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.

Maar, uiteindelijke beslist Gedeputeerde Staten op 22 november 2017

6 fracties dienden 1 amendement in met verdeelde keuze: 

W70 wil zelfstandig blijven

D66,CDA en GL willen wachten tot Son&Breugel wel willen fuseren

SP wil nu niet met Eindhoven dan maar Son&Breugel

De Combinatie wil Son&Breugel, maar kijken of dit samen kan met Geldrop/Mierlo


5 fracties: VVD, PvdA, lijst Pijs, VDB, fractie Eeuwhorst (afwezig), willen een fusie met Eindhoven.


Wat beslist Gedeputeerde Staten op 22 november op basis van 6 fracties met verkapt verdeelde keuze en 5 fracties met keuze voor Eindhoven??