Peter Uipkes


Ik ben geboren in Den Helder en na het behalen van het HBS diploma vertrok ik naar Eindhoven om een carrière op te bouwen in het Philips Concern. Ik ben nu 51 jaar getrouwd met Marij van de Laar (een geboren Nuenense); we hebben drie dochters en intussen 10 kleinkinderen. Na ons huwelijk zijn we in Gerwen gaan wonen waar we nu nog steeds genieten van het uitzicht aan de Dungense Kant.


In het dagelijks leven
Ik heb 42,5 jaar bij Philips gewerkt op verschillende arbeidsterreinen. De langste periode werkte ik in de logistiek en ICT, vaak ook in combinatie met administratieve processen. Gedurende vele jaren mocht ik als Information manager Informatie Integratie leiding geven aan een clubje “nerds” bij het via intranet verbinden van de Medical Systems fabrieken met de verkooporganisaties voor het uitwisselen van logistieke en financiële informatie. Ik heb daarvoor heel wat reiskilometers over de hele wereld afgelegd.
Zo richtte ik samen met een stel vrienden en buren in 1971 de basketbalvereniging Achilles’71 op. We waren toen een van de eerste gebruikers van de gymzaal in Gerwen voor echte sportbeoefening. Later gingen we verder inDe Hongerman in Nuenen; we waren uit ons jasje gegroeid. Gedurende vele jaren was ik voorzitter en trainer/coach van de vereniging.
In de tijd dat mijn kinderen op de basisschool zaten was ik voorzitter van de Oudercommissie.
Vanwege mijn betrokkenheid bij het verenigingsleven in Gerwen ben ik vele jaren bestuurslid geweest van de Federatie van Gerwense verenigingen, waarbij onze doelstelling was het voorkomen van concurrerende activiteiten tussen de vele verenigingen in het dorp en het ondersteunen van die verenigingen zowel met bijvoorbeeld geluid en film apparatuur als met financiën zodat het verenigingsleven in Gerwen betaalbaar bleef.
In 1979 werd ik verkozen tot Prins Carnaval bij De Narre-Kappen. Daarna ben ik tot op heden lid gebleven van deze fijne vriendenclub en heb ik vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur als penningmeester. In 1990 was ik samen met Theo van Duppen Regent van De Narre-Kappen, omdat op het laatste moment de Prins uitviel.

Zoals dat gaat in een klein dorp wordt je al gauw  voor allerlei zaken gevraagd. Zo ben ik de politiek in gerold bij de echte Gerwense politieke groepering Gerwens Belang “74. Ik heb daar als voorzitter een aantal jaren gefunctioneerd tot ik van 1983 tot 1985 de eerste voorzitter werd van de Gerwense Dorpsraad. Toen die in 1985 de kiesdrempel niet haalde ben ik me gaan voorbereiden op raadswerk door als burgercommissielid te gaan optreden. In de periode van 1994 tot en met 2014 ben ik 18 jaar lid van de gemeenteraad geweest. Achtereenvolgens namens GB’74, de Combinatie en de VVD. Tot heden ben ik burgercommissielid voor de VVD met speciale aandacht voor financiën, verenigingen en accommodaties.
Voor al mijn activiteiten ontving ik in 2000 een koninklijke onderscheiding, en in 2002 de erepenning van de gemeente Nuenen c.a. in Zilver.


Waarom VVD Nuenen?
Ik heb uiteindelijk voor de VVD gekozen omdat daar degelijk en fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel staan. Daarbij voldoende oog voor zelfredzaamheid van de inwoners en de verenigingen die mij zo dierbaar zijn, en bereidheid om duidelijke financiële keuzes te maken. Nu, richting de fusie met Eindhoven, ben ik van mening dat een sterke VVD vertegenwoordiging zowel in Nuenen als in Eindhoven een uitstekende bijdrage kan leveren aan het behoud van het dorpse karakter en de sociale structuur zoals ik die zo sterk heb ervaren in Gerwen.